Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


#Miłość Chrystusa wzywa nas do troski o naszych najmniejszych i zmarginalizowanych braci i siostry. To miłość konkretna i odważna, która obejmuje także to, co niemiłe, wybacza, zapomina, błogosławi, daje siebie bez miary. #AudiencjaOgólna
15.5.

W tym czasie niepewności i głodu nadziei potrzeba promować kulturę rodziny i życia, która pomoże nowym pokoleniom docenić małżeństwo, życie rodzinne, piękno tworzenia i ochrony życia ludzkiego. #Rodzina
15.5.

Nas wszystkich, nawykłych do idei, że samotność osób starszych jest nieuniknionym przeznaczeniem, Rut uczy, że na wezwanie „nie opuszczaj mnie!", można odpowiedzieć „nie opuszczę cię!" #Dziadkowie #OsobyStarsze @laityfamilylife
vatican.va/content/france...
15.5.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.“


Ponawiam mój apel o powszechną wymianę wszystkich jeńców między Rosją a Ukrainą, zapewniając o gotowości Stolicy Apostolskiej do wspierania wszelkich wysiłków w tym zakresie, zwłaszcza tych, którzy są poważnie ranni i chorzy.
12.5.

Nadal módlmy się o pokój na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu, w Mjanmie… Módlmy się o #pokój!
12.5.

Krok po kroku, stopień po stopniu Jezus pokazuje nam drogę: dawać życie, nieść nadzieję, trzymać się z dala od wszelkiej złośliwości i niegodziwości, odpowiadać dobrem na zło, być blisko cierpiących. #ReginaCoeli
12.5.

Tylko mając spojrzenie duchowe, tylko odzyskując mądrość serca, możemy odczytać i zinterpretować nowość naszych czasów oraz na nowo odkryć drogę do komunikacji w pełni ludzkiej. #AI #ŚwiatowyDzieńŚrodkówSpołecznegoPrzekazu  https://vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/20240124-messaggio-comunicazioni-sociali.htmlhttps://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/communications/documents/20240124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
12.5.

W świecie rozdartym podziałami i konfliktami, Chrystusowa Ewangelia jest łagodnym i mocnym głosem, który wzywa ludzi do spotkania się między sobą, do uznania siebie nawzajem za braci.
11.5.

Liczba urodzeń to pierwszy wskaźnik nadziei danego narodu. Bez dzieci i młodych, kraj traci pragnienie przyszłości.
10.5.

Pozwólmy, by od teraz pociągnęła nas nadzieja i pozwólmy, by przez nas stała się zaraźliwa dla tych, którzy jej pragną. Niech nasze życie mówi im: „Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!" (Ps 27, 14). #Jubileusz2025
9.5.

Na mocy nadziei, w której zostaliśmy zbawieni, mamy pewność, że dzieje ludzkości i każdego z nas nie biegną w kierunku ślepego zaułka czy ciemnej otchłani, ale są ukierunkowane na spotkanie z Panem chwały. #Jubileusz2025
9.5.

https://vatican.va/content/francesco/pl/bulls/documents/20240509_spes-non-confundit_bolla-giubileo2025.html #SpesNonConfundit #Jubileusz2025
9.5.

Kościół zwraca się dziś z błagalną modlitwą do Matki Bożej Różańcowej z Pompejów. Proszę wszystkich, aby przyzywali wstawiennictwa Maryi, by Pan Bóg dał #pokój całemu światu, a w szczególności drogiej i udręczonej Ukrainie, Palestynie i Izraelowi.
8.5.

W obliczu przyszłości, która czasami może wydawać się mroczna, starajmy się być siewcami nadziei i twórcami dobra, przekonanymi, że można żyć inaczej i że pokój jest możliwy. #AudiencjaGeneralna
8.5.

Spotkanie twarzy, skrzyżowanie spojrzeń, dzielenie się swoimi historiami: na tym polega bliskość Jezusa, do której jesteśmy wezwani. Spotkanie może zmienić życie. #Ewangelia jest pełna takich spotkań z Chrystusem, które podnoszą na duchu i uzdrawiają.
7.5.

Módlmy się nadal za udręczoną Ukrainę - tak bardzo cierpi! – A także za Palestynę i Izrael, aby zapanował pokój, aby dialog został wzmocniony i przyniósł dobre owoce. Nie dla wojny, tak dla dialogu!
5.5.

Z wielką serdecznością przesyłam najlepsze życzenia braciom i siostrom z Kościołów prawosławnych i niektórych katolickich Kościołów wschodnich, którzy dziś obchodzą Wielkanoc. Niech Zmartwychwstały Pan napełni wszystkie wspólnoty radością, pokojem i pocieszy przeżywających próby.
5.5.

Prawdziwy przyjaciel cię nie opuszcza, nawet kiedy popełniasz błędy: napomina cię, być może czyni wyrzuty, ale ci przebacza i nie opuszcza cię. W #EwangeliaNaDziś (J 15,9-17) Jezus nam mówi, że dla niego jesteśmy właśnie przyjaciółmi.
5.5.

Gest miłości wobec kogoś, kto nie może go odwzajemnić: na tym polega naśladowanie stylu Boga, stylu bezinteresowności.
4.5.

#WolnośćPrasy jest niezbędna, aby rozwinąć zdrowy zmysł krytyczny i nauczyć się odróżniać prawdę od kłamstw oraz dążyć bez ideologicznych obciążeń do sprawiedliwości, pokoju i szacunku dla stworzenia. #WPFD
3.5.

W maju zawierzajmy Matce Bożej sprawy osobiste, rodzinne, a także cierpienia ludzi, którzy są ofiarami wojen. #MódlmysięWspólnie za Kościół, za narody, o pokój na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
2.5.

Trzy cnoty teologalne są wielkimi darami od Boga. Bez nich moglibyśmy być roztropni, sprawiedliwi, mężni i umiarkowani, ale nie mielibyśmy serca, które miłuje nawet wtedy, gdy nie jest miłowane, nie mielibyśmy nadziei wbrew wszelkiej nadziei. #AudiencjaOgólna
1.5.

Dzisiaj wspominamy św. Józefa rzemieślnika. Prośmy Pana, aby odnowił i wzmocnił naszą wiarę, tak aby każda nasza praca miała w Nim swój początek i swoje spełnienie. #śwJózef
1.5.

#MódlmysięWspólnie, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści wzrastali na drodze powołania poprzez formację ludzką, duszpasterską, duchową i wspólnotową, która uczyni z nich wiarygodnych świadków Ewangelii. #IntencjeModlitewne #ClicktoPray
30.4.

Radość Ewangelii, kiedy ją naprawdę przyjmujemy, budzi w nas dynamizm naśladowania, prowokując nas do wyjścia z siebie i wejścia na drogę prowadzącą do spotkania z Panem i do pełni życia.
29.4.

#MódlmysięWspólnie za udręczoną Ukrainę, za Palestynę i Izrael, za Rohindża i tak wiele narodów cierpiących z powodu wojny oraz przemocy. Niech Bóg pokoju oświeci serca, aby we wszystkich wzrastała wola dialogu i pojednania.
28.4.

Wiara w Jezusa, więź z Nim, otwiera nas na przyjęcie życiodajnych soków Bożej miłości, która pomnaża naszą radość, dba o nas i sprawia, że rodzą się pędy nawet wtedy, gdy gleba naszego życia staje się nierodzajna. #EwangeliaDnia (J 15, 1-8)
28.4.

Otrzymaliśmy wielki dar bycia umiłowanymi dziećmi Bożymi i jesteśmy wezwani do spełnienia marzenia Pana: bycia świadkami i życia Jego radością. Nie ma nic piękniejszego.
28.4.

Jezus patrzy na nas z intensywnością miłości, która nie osądza, ale potrafi być blisko i dodawać otuchy. Sztuka wychowuje nas do takiego spojrzenia, nie zaborczego, nie uprzedmiotawiającego, ale też nie obojętnego; wychowuje nas do spojrzenia kontemplacyjnego.
28.4.

Nie zapominajmy, że wszyscy mamy błędy, których wybaczenia potrzebujemy i rany do wyleczenia, i że wszyscy możemy zostać uzdrowionymi, przynoszącymi uzdrowienie, tymi, którym przebaczono, niosącymi przebaczenie, odrodzonymi, niosącymi odrodzenie. #Wenecja
28.4.

Kiedy #dziadkowie i #wnuki, #starsi i #młodzi przebywają często razem, kiedy troszczą się o siebie nawzajem, ich miłość stanowi powiew czystego powietrza, które odświeża świat i społeczeństwo oraz czyni nas wszystkich razem mocniejszymi, ponad więzami pokrewieństwa.
27.4.

Wiara rodzi się ze współczującego spojrzenia, z jakim patrzy na nas Bóg, roztapiając hardość naszych serc, lecząc rany, daje nam nowe oczy, abyśmy mogli zobaczyć siebie i świat oraz wszystkie sytuacje, jakie przeżywamy, nawet te najbardziej bolesne.
26.4.

Nigdy nie traćmy z oczu objęcia Ojca, który zbawia, paradygmatu życia i serca Ewangelii, wzoru radykalnej miłości. Pozwólmy Mu się uściskać, jak dzieci, abyśmy z taką samą miłością mogli objąć naszych braci i siostry.
25.4.

#MódlmysięWspólnie za umęczoną Ukrainę, Palestynę, Izrael, Birmę i tak wiele innych krajów pogrążonych w wojnie. Wojna jest zawsze porażką, a najwięcej zyskują na niej producenci broni. Proszę, módlmy się o pokój.
24.4.

Jeśli otwieramy serce na Ducha Świętego, to ożywia On w nas cnoty teologalne: jeśli straciliśmy ufność, Bóg otwiera nas na wiarę; jeśli jesteśmy przygnębieni, Bóg rozbudza w nas nadzieję; jeśli nasze serce jest bezwzględne, Bóg czyni je czułym swoją miłością. #AudiencjaOgólna
24.4.

Pycha jest potężną trucizną: wystarczy jedna kropla, aby zepsuć całe życie nacechowane dobrem. Ktoś może spełnić nawet górę dobrych uczynków, ale jeśli zrobił to wszystko jedynie po to, by się wywyższać, nie może się uważać za osobę cnotliwą.
24.4.

Miłość, którą otrzymujemy od Pana, jest siłą przemieniającą nasze życie: poszerza ona nasze serca i uzdalnia nas do miłości. Możemy miłować, tylko dlatego, że On nas umiłował, ponieważ daje naszym sercom swojego Ducha, Ducha świętości, miłości, która nas uzdrawia i przemienia.
23.4.

Nasze pokolenie zostawiło w dziedzictwie wiele bogactw, ale nie potrafiliśmy strzec planety i nie strzeżemy pokoju. Jesteśmy wezwani do stania się rzemieślnikami i budowniczymi naszego wspólnego domu, Ziemi, która „zmierza ku ruinie". #EarthDay
22.4.

Codziennie modlę się o pokój w Palestynie, w Izraelu i mam nadzieję, że te dwa narody wkrótce przestaną cierpieć. I nie zapominajmy o umęczonej Ukrainie, która tak bardzo cierpi z powodu wojny.
21.4.

W dalszym ciągu obserwuję sytuację na Bliskim Wschodzie z niepokojem, a także z bólem. Ponawiam mój apel, aby nie poddawać się logice roszczeń i wojny; zamiast tego niech zwyciężą ścieżki dialogu i dyplomacji, które mogą zdziałać wiele.
21.4.

Jezus #DobryPasterz nas zna, woła nas po imieniu, a kiedy zbłądzimy, szuka nas, aż nas znajdzie (por. Łk 15, 4-5). Jezus nie tylko dzieli życie owczarni; jest Dobrym Pasterzem, który ofiarował za nas swoje życie i po zmartwychwstaniu, dał nam swojego Ducha. #KrólowoNieba
21.4.

Każdego roku Światowy Dzień Modlitw o Powołania zachęca nas do rozważenia cennego daru powołania, jakie Pan kieruje do każdego z nas, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego planie miłości i ucieleśniać piękno Ewangelii w różnych stanach życia. #ModlitwaoPowołania
21.4.

Obudźmy się ze snu, wyjdźmy z obojętności, otwórzmy kraty więzienia, w którym czasami się zamykaliśmy, aby każdy z nas mógł odkryć swoje #powołanie w Kościele i w świecie i stać się pielgrzymem nadziei oraz budowniczym pokoju!
20.4.

Idźmy jako pielgrzymi nadziei w kierunku Roku Świętego, abyśmy odkrywając na nowo swoje #powołanie i dzieląc się różnymi darami Ducha, mogli być w świecie świadkami marzenia Jezusa: tworzyć jedną rodzinę, zjednoczoną w miłości Boga.
19.4.

Bój jest pokojem i chce pokoju. Kto wierzy w Niego, nie może nie odrzucać wojny, która nie rozwiązuje konfliktów, lecz je potęguje. Wojna jest zawsze i jedynie porażką: jest drogą bez wyjścia, nie daje perspektyw, lecz gasi nadzieję.
18.4.

Nauczmy się pielęgnować cnotę umiarkowania, abyśmy mogli kontrolować nasze słowa i czyny, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i promować #pokój w naszym społeczeństwie. #AudiencjaOgólna
17.4.

#MódlmySięRazem w intencji milionów dzieci, które żyją w warunkach bliskich niewolnictwu. Każde dziecko cierpiące opuszczenie czy marginalizację, pozbawione leczenia lub edukacji jest krzykiem, który wznosi się do Boga!
16.4.

Jezus pokonał zło, uczynił z krzyża pomost do zmartwychwstania. Podnoś więc codziennie do Niego ręce, aby Go chwalić i błogosławić; wołaj do Niego o nadziejach swojego serca, powierzaj Mu tajemnice. Taka żywa, konkretna #modlitwa, płynąca z serca, jest kochana przez Boga.
15.4.

Nigdy więcej wojny, nigdy więcej ataków, nigdy więcej przemocy! „TAK dla dialogu i TAK dla pokoju! #MódlmysięWspólnie o pokój!
14.4.

#EwangeliaDnia (Łk 24,35-48) zachęca nas do dzielenia się chwilami, w których ujrzeliśmy Pana żywego i bliskiego, który rozpalił w naszych sercach radość lub ocierał łzy, który przekazywał ufność i pocieszenie, siłę i entuzjazm lub przebaczenie, czułość, pokój.
14.4.

Jezus zna nas i kocha; jeśli trwamy w Nim, nie musimy się lękać, bo i dla nas każdy krzyż przemieni się w zmartwychwstanie, każdy smutek w nadzieję, każdy lament w taniec. #OkresWielkanocny
13.4.

Jakkolwiek życie potrafi być pełne sprzeczności, zrujnowanych pragnień, niezrealizowanych marzeń, utraconych przyjaźni, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa możemy ufać, że wszystko zostanie ocalone. #OkresWielkanocny
12.4.

Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa zło nie ma już mocy, porażka nie może nas powstrzymać przed nowym początkiem, a śmierć staje się przejściem do nowego życia.  #AudiencjaOgólna
10.4.

Rany Jezusa zmartwychwstałego przypominają nam o cierpieniu, którego doznał z miłości do nas i dla naszego zbawienia. Jednakże są one również znakiem paschalnego zwycięstwa: to właśnie poprzez te rany spływa na nas miłosierdzie Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego.
9.4.

#MódlmysięWspólnie o sprawiedliwy pokój, szczególnie dla umęczonej Ukrainy oraz Palestyny i Izraela. Niech Duch zmartwychwstałego Jezusa oświeca i umacnia tych, którzy pracują na rzecz zmniejszenia napięcia i wypracowania gestów, które umożliwią negocjacje.
7.4.

W #EwangeliaDnia (J 20, 19-31) Zmartwychwstały przychodzi do uczniów i pokazuje im swoje rany, które stały się kanałami miłosierdzia i przebaczenia. W ten sposób widzą, że z Jezusem życie zwycięża, zostają pokonane śmierć i grzech. #Wielkanoc
7.4.

Na tym polega radość Ewangelii: zostaliśmy umiłowani przez Boga z czułością i miłosierdziem. To radosne przesłanie mamy głosić na całym świecie, świadcząc o nim naszym życiem, aby wszyscy mogli odkryć piękno miłości Bożej, która została objawiona w Jezusie.
5.4.

Jezus nie zmartwychwstał tylko dla siebie, ale także dla nas, aby odkupić całe szczęście, które w naszym życiu pozostaje niespełnione. Wiara usuwa lęk, a zmartwychwstanie Chrystusa usuwa smutek niczym kamień sprzed grobu.
4.4.

Ponawiam mój stanowczy apel o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy. Wyrażam głęboki ból z powodu wolontariuszy zabitych podczas dystrybucji pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Modlę się za nich i ich rodziny.
3.4.

Człowiek prawy jest uczciwy, prosty i szczery, nie nosi masek, przedstawia się takim, jakim jest. Często na jego ustach pojawia się słowo „dziękuję": wie, że bez względu na to, jak bardzo staramy się być hojni, pozostajemy dłużnikami naszego bliźniego. #AudiencjaOgólna
3.4.

#MódlmysięWspólnie, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tak wiele cierpienia w różnych częściach świata. #IntencjeModlitewne #ClicktoPray
2.4.

Jezus przebił ciemność grobu i żyje wiecznie: Jego obecność może napełnić wszystko światłem. Z Nim każdy dzień staje się etapem wiecznej podróży, każde "dziś" może mieć nadzieję na "jutro", każdy koniec na nowy początek. #DzisiejszaEwangelia #Wielkanoc
1.4.

Niech światło zmartwychwstania oświeci nasze umysły i nawróci serca, uświadamiając nam wartość każdego ludzkiego życia, które musi być przyjęte, chronione i kochane. Wszystkim życzę dobrych Świąt Wielkanocnych! vatican.va/content/france...
31.3.

Jezus Chrystus zmartwychwstał i tylko On jest zdolny do odsunięcia kamieni, które zamykają drogę ku życiu. Co więcej, On sam, Żyjący, jest Drogą: Drogą życia, pokoju, pojednania, braterstwa.
31.3.

#Wielkanoc
31.3.

Spójrzmy na Jezusa: On, przyjąwszy nasze człowieczeństwo, zstąpił w otchłań śmierci i przeniknął ją mocą swojego Bożego życia, otwierając nieskończony promień światła dla każdego z nas. #Wielkanoc 
vatican.va: Holy Saturday  - Easter Vigil in the Holy Night of Easter
30.3.

#ViaCrucis  vatican.va/news_services/...
29.3.

Tylko Pan może nam potwierdzić, jak jesteśmy cenni. Każdego dnia mówi nam z krzyża, że umarł za nas, aby pokazać nam, jak cenni jesteśmy w Jego oczach. Nie ma żadnej przeszkody ani porażki, która mogłaby powstrzymać Jego czułe objęcie. #WielkiPiątek
29.3.

Dziękuję wam, drodzy kapłani, za wasze otwarte i posłuszne serca; dziękuję za wasz trud i łzy; dziękuję za to, że niesiecie cud miłosierdzia – zawsze przebaczajcie, bądźcie miłosierni. Niech Pan was pociesza, utwierdza i wam wynagradza. #WielkiCzwartek
28.3.

Módlmy się o pokój. Niech Pan da pokój udręczonej Ukrainie, która tak bardzo cierpi z powodu bombardowań; także Izraelowi i Palestynie, aby w Ziemi Świętej panował pokój. Niech Pan obdarzy wszystkich pokojem jako darem swej Paschy.
27.3.

Pośpiech i niecierpliwość są wrogami życia duchowego: Bóg jest miłością, a ten, kto kocha, jest niestrudzony, nie jest wybuchowy, nie stawia ultimatum, ale umie czekać. W tych dniach warto, abyśmy kontemplowali Ukrzyżowanego, żeby przyswoić sobie cierpliwość. #AudiencjaOgólna
27.3.

Jestem blisko was wszystkich, drodzy katoliccy wierni rozsiani po całym terytorium Ziemi Świętej: w szczególności blisko tych, którzy w tym czasie najbardziej cierpią z powodu absurdalnego dramatu wojny. vatican.va/content/france...
27.3.

Korzenie wiary znajdują się w jałowej ziemi Kalwarii, gdzie Jezus poprzez swoją śmierć dał początek nadziei: On nam otworzył drogę do nieba, obdarzył nas życiem wiecznym i przyniósł nam zbawienie. #WielkiTydzień
26.3.

#WielkiTydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan, abyśmy wychodzili Jezusowi na spotkanie oraz nieśli innym światło i radość naszej wiary; czyńmy tak z miłością i czułością Boga, z szacunkiem i cierpliwością, wiedząc, że to On nas prowadzi.
25.3.

Chrystus żyje i cię kocha, nieskończenie. On, który oddał za ciebie swoje życie, aby cię kochać, nie oczekuje twojej doskonałości. Patrz na Jego otwarte ramiona na krzyżu i pozwól się zbawiać zawsze na nowo. #ChristusVivit @laityfamilylife vatican.va/content/france...
25.3.

Jezus wjechał do Jerozolimy jako pokorny i pokojowy Król: otwórzmy przed Nim nasze serca! Tylko On może nas uwolnić od wrogości, nienawiści czy przemocy, ponieważ jest miłosierdziem oraz przebaczeniem grzechów.
24.3.

Módlmy się za wszystkich naszych braci i siostry, którzy cierpią w wyniku wojny; w szczególny sposób myślę o udręczonej Ukrainie. Proszę, nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie! Pomyślmy też o Gazie, która tak bardzo cierpi, i o wielu innych miejscach ogarniętych wojną.
24.3.

Módlmy się za ofiary ohydnego ataku terrorystycznego w Moskwie i za ich rodziny. Niech Pan nawróci serca osób planujących, organizujących i przeprowadzających takie nieludzkie działania, obrażające Boga, który nakazał: «nie zabijaj» (Wj 20,13).
24.3.

Z Bogiem nasze krzyże nie będą kresem w nicości, lecz drzwiami do chwały; ponieważ z Jezusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem, każda ciemność światłem, każde porzucenie komunią.
23.3.

Pan nie wytyka palcem, ale otwiera ramiona: pokazuje nam to Jezus na krzyżu. On nie zamyka drzwi, ale zaprasza do wejścia; nie trzyma na odległość, ale przyjmuje. Przekazujmy dalej Jego posłanie miłości wyzwalającej serce i pozostawiającej nieprzemijającą radość.
22.3.

Dzisiaj olbrzymie środki finansowe oraz innowacyjne technologie, które mogłyby być używane, aby #woda stanowiła źródło życia i rozwoju dla wszystkich, zostają skierowane ku produkcji broni. A przecież nigdy tak jak teraz nie okazywało się naglącym inwestowanie w dialog i pokój.
22.3.

Każdy z nas, z naszymi ograniczonymi zdolnościami, w swoim stanie życia może być, z pomocą Ducha Świętego, siewcą nadziei i pokoju. vatican.va/content/france...
21.3.

Bóg powierza św. Józefowi misję bycia opiekunem Maryi i Jezusa. W nim widzimy, co stanowi centrum chrześcijańskiego powołania: Chrystus! Zachowujmy Chrystusa w naszym życiu, aby opiekować się innymi! #ŚwiętyJózef
19.3.

#Modlitwa nas przemienia: łagodzi gniew, wspiera miłość, pomnaża radość, daje moc przebaczenia. #RokModlitwy
18.3.

Dalej módlmy się za narody umęczone przez wojnę: na Ukrainie, w Palestynie i w Izraelu, w Sudanie. I nie zapominajmy o Syrii, kraju tak bardzo cierpiącym z powodu konfliktu już od dłuższego czasu.
17.3.

Chwała, dla Boga, nie równa się ludzkiemu sukcesowi, sławie czy popularności, nie chodzi o wspaniałą manifestację mocy, po której następuje aplauz publiczności. Dla Boga chwała jest miłowaniem aż do oddania życia. #EwangeliazDnia
17.3.

Bóg pierwszy nas umiłował, czekał na nas. On nadal nas kocha. To jest nasza tożsamość i nasza siła: jesteśmy umiłowani przez Boga.
14.3.

#ModlmysięWspólnie za wszystkich, którzy cierpią na skutek straszliwych konsekwencji wojny. Tak wielu młodych, tak wielu idzie na śmierć! Prośmy Pana, aby dał nam łaskę przezwyciężenia tego szaleństwa wojny, która zawsze jest porażką.
13.3.

Iluż chrześcijan doszło do świętości przez łzy, zdając sobie sprawę, że nie są w stanie przezwyciężyć pewnych słabości! Ale doświadczyli, że Bóg dopełnił w nich dobrego dzieła, które oni widzieli tylko w zarysie.
13.3.

Bóg szuka ludzi pokornych, którzy pokładają nadzieję w Nim, a nie w sobie i swoich własnych planach. Chrześcijańska pokora nie jest jedną z wielu cnót, ale podstawową dyspozycją życia: wierzyć, że potrzebujemy Boga i zrobić Mu miejsce, pokładając w Nim całą ufność.
12.3.

Modlitwa poszerza nasze serce, sprowadza nasz egocentryzm z piedestału, uczy nas słuchać innych i rodzi w nas milczenie kontemplacji. #RokModlitwy
11.3.

Módlmy się o pokój w Demokratycznej Republice Konga, a także na udręczonej Ukrainie i w Ziemi Świętej. Niech jak najszybciej ustaną działania wojenne, które powodują ogromne cierpienia ludności cywilnej.
10.3.

Spojrzenie Pana na nas nie jest oślepiającą latarnią, która nas razi i stawia w trudnej sytuacji, lecz delikatnym blaskiem przyjaznej lampy, która pomaga nam dostrzec w nas dobro i uświadomić sobie zło, abyśmy mogli się nawrócić i uzdrowić z pomocą Jego łaski. #AniołPański
10.3.

Boże przebaczenie odnawia nas, oczyszcza wewnętrznie, przywracając nas do stanu odrodzenia chrzcielnego; sprawia, że orzeźwiające wody łaski ponownie płyną w sercu wysuszonym smutkiem i zakurzonym grzechami. #WielkiPost
9.3.

Kiedy głosy oraz doświadczenia kobiet zostają wysłuchane, całe społeczeństwo dogłębnie się przez to ubogaca. #MódlmysięWspólnie, aby, poprzez spotkanie i dialog, „geniusz kobiety" mógł rozkwitać we współczesnym świecie. @IamCaritas
7.3.

Pośród wszystkich wad pycha jest wielką królową. Kto jej ulega, znajduje się daleko od Boga, a naprawa tego zła wymaga czasu i wysiłku większych niż w jakiejkolwiek innej walce, do której chrześcijanin został powołany. #AudiencjaOgólna
7.3.

Aktualne konflikty uwydatniają śmiertelne konsekwencje ciągłego uciekania się do produkcji nowej i coraz bardziej wyrafinowanej broni. Należy podążać drogą integralnego rozbrojenia, ponieważ nie jest możliwy jakikolwiek pokój tam, gdzie szerzą się narzędzia śmierci. #IDDNPA
5.3.

2. Zachęcam do kontynuowania negocjacji w sprawie natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy i w całym regionie, aby zakładnicy zostali szybko uwolnieni, a cywile mieli bezpieczny dostęp do koniecznej i pilnej pomocy humanitarnej. I nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie.
3.3.

1. Ze smutkiem codziennie noszę w sercu cierpienie ludności w Palestynie i Izraelu z powodu trwających działań wojennych, i to ze strasznymi konsekwencjami dla najmłodszych i bezbronnych. Dość, proszę! Zatrzymajcie się!
3.3.

Jezus nie godzi się, aby dom Boga stał się targowiskiem, aby stoły bankierów zajęły miejsce rodzinnego stołu. Zaproszenie na naszą drogę wielkopostną: czynienie w nas i wokół nas więcej domu, a mniej targowiska. #EwangeliaNaDziś
3.3.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo oraz znajdujących w Nim spełnienie. #WielkiPost
1.3.

Miny przeciwpiechotne wciąż uderzają w niewinnych także dziś, 25 lat po tym, jak ich zakazano. Jestem blisko ofiar tych przebiegłych urządzeń, przypominających nam o okrucieństwie wojny; i dziękuję ludziom, którzy pomagają rannym oraz którzy oczyszczają zaminowane obszary.
1.3.

Pan ostrzegł nas, żebyśmy, kiedy się modlimy, nie marnowali słów, rojąc sobie, iż z powodu wielomówstwa zostaniemy wysłuchani. Nauczył nas raczej zawierzenia się Ojcu, który wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze Go o to poprosimy (Mt 6,7-8). #RokModlitwy
29.2.

W ten #WielkiPost podejmijmy wysiłki, aby nie stawiać się w centrum; raczej postarajmy się odchodzić trochę na bok, aby dawać innym przestrzeń, promować ich i radować się ich dobrymi cechami oraz ich sukcesami. #AudiencjaOgólna
28.2.

#MódlmysięWspólnie, aby ci, którzy w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zapalili cały Kościół swoją odwagą i misyjną gorliwością. #IntencjeModlitewne 
@clicktoprayapp
27.2.

Jako temat 110. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy wybrałem „Bóg idzie ze swoim ludem". Rozpoznajmy w naszych braciach i siostrach migrantach Pana, który puka do drzwi naszych serc. #GMMR2024 @vaticanIHD
26.2.

#MódlmySięRazem za udręczony naród ukraiński, za Palestynę, za Izrael i za wiele narodów rozdartych wojną. Pomyślmy o tylu cierpieniach, pomyślmy o rannych i niewinnych dzieciach.
25.2.

Wczoraj, 24 lutego, ze smutkiem wspominaliśmy drugą rocznicę rozpoczęcia wojny na wielką skalę na Ukrainie. Jest to wojna, która nie tylko niszczy ten region Europy, ale wyzwala globalną falę strachu i nienawiści.
25.2.

Oto dobre postanowienie na #WielkiPost: pielęgnować otwarte spojrzenia, stać się „poszukiwaczami światła", poszukiwaczami jasności Jezusa w modlitwie i w osobach. #AniołPański
25.2.

Aby nasz #WielkiPost był konkretny, pierwszy krok stanowi chęć zobaczenia rzeczywistości. Dzisiaj wołanie wielu uciskanych braci i sióstr dociera do nieba. Zadajmy sobie pytanie: czy dociera również do nas? Czy nami wstrząsa? Czy nas porusza?
24.2.

Wojna jest zawsze porażką. Gdziekolwiek się toczy, ludność jest wyczerpana. #MódlmySięRazem bez zmęczenia, ponieważ modlitwa jest skuteczna, i prośmy Pana o dar umysłów i serc, które poświęcą się konkretnie sprawie #pokój.
18.2.

W czasie #WielkiPost wycofajmy się trochę na „pustynię", dajmy więcej miejsca ciszy, aby pozwolić na to, by głos Pana przemawiał do naszych serc i utrzymywał je w dobroci. #AniołPański
18.2.

#EwangeliaNaDziś ukazuje nam Jezusa kuszonego na pustyni (por. Mk 1, 12-15). My również w okresie #WielkiPost jesteśmy zaproszeni do „wyjścia na pustynię", to znaczy w ciszę, do świata wewnętrznego, do słuchania sercem, do kontaktu z prawdą.
18.2.

Jesteśmy kochani odwieczną miłością. Jesteśmy prochem, na który Bóg tchnął swoje tchnienie życia, ziemią, którą ukształtował swoimi rękami, prochem, z którego powstaniemy do niekończącego się życia. ŚrodaPopielcowa vatican.va/content/france...
14.2.

Dziś rozpoczyna się #WielkiPost, okazja do nawrócenia i duchowej odnowy poprzez słuchanie Słowa Bożego, troskę o braci, którzy potrzebują naszej pomocy i modlitwy, przede wszystkim, by otrzymać dar pokoju dla świata.
14.2.

Wiara, gnębiona doświadczeniem acedii, nie traci swojej wartości. Wręcz przeciwnie jest to wiara bardzo ludzka, która pomimo ciemności, które ją zaślepiają, nadal pokornie wierzy. #AudiencjaOgólna
14.2.

Sytuacja międzynarodowa uniemożliwia tak wielu ludziom żyć w radości i pokoju. Niech nasza #modlitwa wznosi się z większą gorliwością do Ojca, aby usłyszał głos tych, którzy zwracają się do Niego z ufnością, że zostaną wysłuchani. #RokModlitwy
13.2.

Modlitwa to nie uchylanie się od własnych obowiązków, wręcz przeciwnie, pomaga nam ona urzeczywistnić to dobro, do którego jesteśmy wezwaniu, tu i teraz. #RokModlitwy
12.2.

Troszczmy się o tych, którzy cierpią i są samotni, być może zepchnięci na margines i odrzuceni. Z wzajemną miłością, którą Chrystus Pan daje nam w modlitwie, a zwłaszcza w Eucharystii, uleczmy rany samotności i izolacji. #DzieńChorego @vaticanIHD
11.2.

#Święci świecą odbitym światłem i ukazują w prostych gestach swojego dnia miłującą obecność Boga, która czyni niemożliwe możliwym.
10.2.

Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym!
9.2.

Święta Józefina zachęca nas do otwarcia oczu i uszu, do ujrzenia niedostrzeganych i słuchania pozbawionych głosu, do uznania godności każdej osoby i do działania przeciwko handlowi ludźmi i wszelkim formom wyzysku. #PrayAgainstTrafficking vatican.va/content/france...
8.2.

Dziś, we wspomnienie św. Józefiny Bakhity, pamiętamy o tak wielu braciach i siostrach, którzy są oszukiwani fałszywymi obietnicami, a następnie wyzyskiwani i wykorzystywani. Złączmy siły, aby walczyć z dramatycznym globalnym zjawiskiem handlu ludźmi. #PrayAgainstTrafficking
8.2.

Istnieje smutek należący do procesu nawrócenia, który dzięki łasce Bożej zamienia się w radość. Ale jest też drugi rodzaj smutku, który wpędza duszę w stan przygnębienia: ten musi być zwalczany ze wszystkich sił, ponieważ pochodzi od Złego. #AudiencjaGeneralna
7.2.

Modlitwa daje siłę, by iść naprzód, pokonywać lęki, nawet w ciemnościach dostrzegać zbawienie, które przygotowuje Bóg. Co więcej, modlitwa przynagla Boże zbawienie. #RokModlitwy
6.2.

Niech Pan pomoże nam wspólnie kroczyć drogą braterstwa, abyśmy mogli być wiarygodnymi świadkami Boga.
5.2.

Jezus objawia nam, że Bóg nie jest panem trzymującym dystans, który przemawia do nas z wysoka; wręcz przeciwnie, jest Ojcem pełnym miłości, który staje się bliski, nawiedza nasze domy, chce zbawić i wyzwolić, uzdrowić z wszelkiego zła ciało i ducha. #EwangeliaDnia
4.2.

#LudzkieBraterstwo jest wspólną drogą, długą i trudną do przejścia, ale stanowi kotwicę ratunkową dla naszej ludzkości, aby przeciwdziałać wielu oznakom zagrożenia i mrocznym czasom, których doświadczamy
4.2.

W Roku Modlitwy, przygotowującym do Jubileusz.2.25, pragnę zaprosić wszystkich do zintensyfikowania przede wszystkim uczestnictwa w Mszy św. i modlitwy w intencji ewangelizacyjnej misji Kościoła. vatican.va/content/france...
3.2.

Droga dialogu międzyreligijnego jest wspólnie drogą pokoju i na rzecz pokoju, i jako taka jest konieczna i nieodwracalna. Dialog międzyreligijny jest pilną i niezastąpioną służbą dla ludzkości, ku chwale i uwielbieniu Stwórcy wszystkich. #wihw2024
3.2.

#MódlmysięWspólnie, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim. #IntencjaModlitewna #ClicktoPray
30.1.

W trakcie #RokModlitwy jesteśmy zaproszeni do stworzenia przestrzeni dla modlitwy, która płynie od Ducha Świętego. To On wie, jak włożyć w nasze serca i w nasze usta odpowiednie słowa, abyśmy byli wysłuchani przez Ojca.
30.1.

Zły duch chce „skrępować nasze dusze" i używa „łańcuchów" uzależnień, panującej mody, konsumpcjonizmu i hedonizmu.  Jezus przyszedł, aby nas wyzwolić: przyzywajmy Go! Nie idźmy na kompromis ze złem, tylko śledźmy Tego, który oddał za nas życie. #EwangeliaDnia
28.1.

Niech pamięć i potępienie przerażającej eksterminacji milionów Żydów i ludzi innych wyznań w ubiegłym wieku pomoże wszystkim w tym, aby nie zapomnieć, że logika nienawiści i przemocy nigdy nie może być usprawiedliwiona, ponieważ zaprzecza naszemu człowieczeństwu. #WeRemember
27.1.

Miłowanie jest największym darem, a otrzymujemy go, gdy czynimy miejsce dla Pana w modlitwie, gdy przyjmujemy Go w Jego Słowie, które nas przemienia, i w rewolucyjnej pokorze Jego łamanego Chleba. #RokModlitwy
26.1.

Wszelkie wysiłki zmierzające do pełnej jedności są wezwane do podążania tą samą drogą Pawłową: do odsunięcia naszych idei z centrum na bok, aby szukać głosu Pana i pozostawić Jemu inicjatywę oraz przestrzeń. #JednośćChrześcijan
vatican.va 
Solemnity of the Conversion of Saint Paul - Celebration of Second Vespers 
Basilica of St. Paul Outside-the-Walls a.1.:30 57th Week of Prayer for Christian Unity
 
25.1.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji może wnieść pozytywny wkład w dziedzinę komunikacji, jeśli nie zniweczy roli dziennikarstwa w terenie; jeśli doceni profesjonalizm komunikacji i sprawi, że każdy dziennikarz będzie odpowidzialny. #IA #ŚDŚSP
24.1.

Szukajmy mądrości, aby nie utracić naszego człowieczeństwa. Ona pomoże nam również dostosować systemy sztucznej inteligencji do wymogów prawdziwie ludzkiej komunikacji. #IA #ŚDŚSP vatican.va/content/france...
24.1.

Gromadzenie dóbr materialnych nie wystarczy, by dobrze żyć, ponieważ życie nie zależy od tego, co się posiada (por. Łk 12, 15). Zależy natomiast od dobrych relacji z Bogiem, z innymi, a także z tymi, którzy są ubożsi. #AudiencjaOgólna
24.1.

#JednośćChrześcijan, ku której zmierzamy, szanuje różnorodność: Duch Święty nie zamyka nas w jednolitości, ale usposabia do przyjmowania się w różnorodności.
23.1.

#MódlmysięWspólnie o jedność chrześcijan i niestrudzenie wołajmy do Pana o pokój na Ukrainie, w Izraelu i w Palestynie, a także w wielu innych miejscach na świecie: to zawsze najsłabsi cierpią z powodu jego braku.
22.1.

Najbliższe miesiące powiodą nas ku otwarciu Drzwi Świętych, poprzez które rozpoczniemy Jubileusz. #MódlmysięWspólnie o przygotowanie się do dobrego przeżywania tego wydarzenia łaski oraz doświadczenia w nim mocy Bożej nadziei. #RokModlitwy
22.1.

Ewangelia jest księgą życia. Dajmy zawładnąć się pięknu, które #SłowoBoże wnosi w życie. #NiedzielaSłowaBożego
vatican.va
III domenica del Tempo Ordinario – Santa Messa
Basilica di San Pietro ore 9.30 Domenica della Parola di Dio

21.1.

Ten kto trwa w kontakcie ze #SłowoBoże zdrowieje z sideł przeszłości, ponieważ żywe Słowo reinterpretuje życie, leczy także zranioną pamięć, zaszczepiając pamięć o Bogu i Jego dziełach dla nas. Pismo Święte przypomina nam, kim jesteśmy: zbawionymi i umiłowanymi dziećmi Bożymi.
21.1.

Przytłoczeni tysiącem słów pozwalamy, żeby słowo Boże przemknęło: słyszymy je, ale go nie słuchamy; słuchamy go, ale go nie strzeżemy; strzeżemy go, ale nie pozwalamy, by sprowokowało nas do przezmiany. Nie można być „głuchym" na Słowo! #NiedzielaSłowaBożego
21.1.

Msza Święta w Niedzielę Słowa Bożego: Bazylika Świętego Piotra, 09.30 (GTM +1)
20.1.

#SłowoBoże przenika życie, sprawiając, że rozeznajemy uczucia i myśli serca, to znaczy, że widzimy, czym jest światło dobroci, któremu trzeba zrobić miejsce, a gdzie znajdują się natomiast mroki wad i grzechów, z jakimi należy walczyć.
19.1.

Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o #JednośćChrześcijan, który w tym roku kładzie nacisk na miłość Boga i bliźniego. #MódlmysięWspólnie, aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność i dawali świadectwo miłości wobec wszystkich, zwłaszcza wobec najsłabszych.
18.1.

#SłowoBoże zaprasza nas, abyśmy się nie zamykali, nie myśleli, że możemy sami osiągnąć sukces, ale byśmy wzrastali razem. Słuchajmy siebie nawzajem, prowadźmy dialog, wspierajmy się. #JednośćChrześcijan
16.1.

#SłowoBoże jest darem skierowanym do każdego. Nigdy nie możemy ograniczyć jego pola działania, ponieważ, poza wszelkimi naszymi kalkulacjami, wzrasta ono spontanicznie, nieoczekiwanie i nieprzewidywalnie, na sposób i w czasie, który zna Duch Święty.
16.1.

Na początku roku składaliśmy sobie życzenia pokoju, ale broń nadal zabija i niszczy. Niech ci, którzy mają władzę nad konfliktami podejmą refleksję nad tym, że wojna sama w sobie jest zbrodnią przeciwko ludzkości.
14.1.

Pan nie chce powierzchownych „followersów", lecz ludzi, które stawiają sobie pytania i pozwalają, by Jego Słowo stanowiło dla nich wyzwanie. Aby być uczniem Jezusa trzeba przed wszystkim Go szukać, mieć otwarte i poszukujące serce, a nie usatysfakcjonowane. #AniołPański
14.1.

Pokój wymaga poszanowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Próby wprowadzenia nowych praw, nie zawsze akceptowalnych, dały początek ideologicznej kolonizacji, która powoduje podziały zamiast sprzyjać budowaniu pokoju, jak w przypadku teorii gender.
13.1.

Pokój wymaga poszanowania każdego ludzkiego życia począwszy od nienarodzonego dziecka w łonie matki, które nie może być eliminowane ani stać się przedmiotem handlu. Dlatego tzw. macierzyństwo zastępcze poważnie uwłacza godności kobiety i dziecka.
12.1.

Ponad 360 milionów chrześcijan na całym świecie doświadcza wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji z powodu swojej wiary, a coraz więcej jest zmuszonych do ucieczki ze swoich ziem. Pokój osiąga się również poprzez ochronę wolności religijnej.
11.1.

Żarłoczność, z jaką od kilku stuleci rzuciliśmy się szaleńczo na dobra planety, zagraża przyszłości wszystkich. Rzuciliśmy się na wszystko, by stać się panami wszystkiego, tymczasem wszystko zostało powierzone naszej pieczy. #AudiencjaOgólna
10.1.

Ofiary cywilne nie są „stratami ubocznymi". To mężczyźni i kobiety mający imiona oraz nazwiska, którzy tracą życie. To dzieci, które zostają osierocone i pozbawione przyszłości. To osoby cierpiące głód, pragnienie i zimno lub też doświadczające okaleczenia. #Pokój
9.1.

Gdybyśmy mogli spojrzeć w oczy ofiarom wojny i przywołać ich osobiste historie, ujrzelibyśmy wojnę taką, jaka jest: zobaczylibyśmy ogromną tragedię i „bezsensowną rzeź", która wymierzona jest w godność każdej osoby na tej ziemi. #Pokój
9.1.

Jedno słowo w szczególny sposób rezonuje podczas dwóch głównych świąt chrześcijańskich. Chodzi o słowo „pokój". Jest on przede wszystkim darem od Boga, ale także naszą odpowiedzialnością. vatican.va/content/france...
8.1.

تحتفل اليوم الجماعات الكنسية في الشرق التي تتبع التقويم اليولياني بعيد الميلاد المقدس. بروح الأخوة المبهجة، أتمنى أن يملأها ميلاد الرب يسوع بالنور والمحبة والسلام.
7.1.

Głos Ojca, który w #EwangeliaDnia obwieszcza: „Ty jesteś moim synem umiłowanym" (Mk 1,11) objawia, że Chrystus jest Synem Bożym i mówi także o naszym chrzcie, który zanurza nas w nieskończonym objęciu Boga, przekazując nam moc swojej zbawczej miłości.
7.1.

Boga, który przychodzi, aby nas nawiedzić, nie znajdujemy, stojąc w miejscu w jakiejś pięknej teorii religijnej, ale tylko wyruszając w drogę, szukając znaków Jego obecności w codziennej rzeczywistości, a przede wszystkim spotykając i dotykając ciała naszych braci.
6.1.

Mędrcy szukają Boga i znajdują Dzieciątko w ciele i krwi.
6.1.

Świat oczekuje od ludzi wierzących odnowionego impulsu w kierunku nieba. Jak Magowie, podnieśmy głowy, wsłuchajmy się w pragnienie naszych serc, idźmy za gwiazdą, którą Bóg rozpala nad nami. I jak niespokojni poszukiwacze, bądźmy stale otwarci na Boże niespodzianki.
5.1.

Spójrzcie na ukrycie i małość Jezusa w grocie, popatrzcie na prostotę szopki. I
bądźcie pewni, że dobro, nawet gdy jest ukryte i niewidoczne, wzrasta bez hałasu, niespodziewanie się mnoży oraz rozsiewa zapach radości.
4.1.

#MódlmysięWspólnie, aby Duch Święty pomógł nam rozpoznać dar różnorodnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielości tradycji obrzędowych w Kościele katolickim. #IntencjeModlitewne #ClicktoPray
2.1.

Polecajmy nowy rok Matce Bożej. Poświęćmy jej nasze życie. Ona z czułością będzie potrafiła ujawnić jego pełnię. Ponieważ doprowadzi nas do Jezusa, pełni czasu, każdego czasu. Niech ten rok będzie pełen Pańskiego pocieszenia.
1.1.

Świat potrzebuje spojrzenia na matki i na kobiety, aby znaleźć pokój, wyjść z przemocy i nienawiści. A każde społeczeństwo musi szanować, chronić i cenić każdą kobietę, wiedząc, że kto rani choćby jedną kobietę, bluźni przeciw Bogu, zrodzonemu z niewiasty.
1.1.

Wszyscy mamy braki, samotności, pustki oczekujące wypełnienia. Kiedy odczuwamy pokusę zamknięcia się w sobie samych, idźmy do Maryi, Matki pełni; kiedy nie potrafimy rozplątać węzłów życia, szukajmy w Niej ratunku.
1.1.

Nasze czasy, opróżnione z pokoju, potrzebują Matki zbierającej na nowo ludzką rodzinę. Patrzmy na Maryję, aby stać się twórcami jedności, oraz czyńmy tak z kreatywnością właściwą Jej jako Matce biorącej dzieci w opiekę: gromadzącej je i pocieszającej.
1.1.

Dziś obchodzimy 57. Światowy Dzień Pokoju pod tematem „Sztuczna inteligencja i pokój". #MódlmysięWspólnie, aby nowe technologie pozostawały w służbie wobec rodziny ludzkiej oraz pomagały budować drogi braterstwa. #WDP2024 @vaticanIHD
1.1.


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.1.2025    ok