Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

W 150. rocznicę urodzin, prośmy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, patronkę misji, o łaskę kochania Jezusa, tak jak ona Go miłowała, ofiarując Mu nasze próby i cierpienia, tak jak ona to robiła, by Jezus był znany i kochany przez wszystkich.
7.6.

Niezbędne jest przyspieszenie zmiany kursu na rzecz kultury opiekuńczej, która w centrum stawia godność człowieka i dobro wspólne. I która rozwija się dzięki przymierzu między człowiekiem a środowiskiem koniecznie odzwierciedlającemu stwórczą miłość Boga. #EnvironmentDay
5.6.

Nasz Bóg jest komunią miłości: takim nam Go objawił Jezus. Co możemy zrobić, żeby o tym pamiętać? Najprostszy gest, którego nauczyliśmy się jako dzieci: znak krzyża. #NajświętszejTrójcy
4.6.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.“


Modlitwa jest przestrzenią dialogu z Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym.
3.6.

Jeśli będziemy żyć na ziemi jak synowie i bracia, to ludzie odkryją, że mają Ojca w niebie.
2.6.

Drodzy rodzice, nie ustawajcie w przekazywaniu waszej wiary swoim dzieciom: miejcie zawsze siłę do dzielenia się wiarą, którą otrzymaliście od waszych rodziców. #GlobalParentsDay
1.6.

Dziś na zakończenie maja w sanktuariach maryjnych całego świata odbędą się modlitwy za najbliższy Synod Biskupów. Prośmy Maryję Pannę, aby otaczała ten ważny etap Synodu swoją matczyną opieką.
31.5.

Kościół obchodzi dziś nawiedzenie przez Maryję jej kuzynki Elżbiety, która ogłosiła Ją błogosławioną, bo uwierzyła w słowo Pana (Łk 1,45). Patrzmy na Nią i od Niej uczmy się wiary coraz bardziej odważnej.
31.5.

#MódlmysięWspólnie, aby społeczność międzynarodowa zaangażowała się konkretnie w zniesienie tortur, zapewniając wsparcie dla ofiar i ich rodzin. #IntencjaModlitewna #ClickToPray
30.5.

Dziękuję tym, którzy przystąpią do #FamilyGlobalCompact, a także zachęcam ich do twórczego i ufnego poświęcenia się wszystkiemu, co może pomóc umieścić rodzinę z powrotem w centrum naszego zaangażowania duszpasterskiego oraz społecznego. @laityfamilylife
30.5.

Lud Boży, aby został napełniony Duchem Świętym, musi więc podążać razem, czynić synod. W ten sposób odnawia się harmonia w Kościele: podążając wspólne z Duchem Świętym w centrum. Bracia i siostry, twórzmy harmonię w Kościele!
29.5.

Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca, niewyczerpalne źródło harmonii, Tobie powierzamy świat, Tobie poświęcamy Kościół i nasze serca. vatican.va/content/france...
28.5.

Przyjdź Duchu Stworzycielu, harmonio ludzkości, odnów oblicze ziemi. Przyjdź Darze nad darami, harmonio Kościoła, spraw, abyśmy byli zjednoczeni w Tobie. Przyjdź Duchu przebaczenia, harmonio serca, przemień nas tak, jak Ty potrafisz, przez Maryję.
28.5.

Jeśli świat jest podzielony, jeśli Kościół staje się spolaryzowany, jeśli serce staje się podzielone, nie traćmy czasu na krytykowanie innych i gniewanie się na siebie, ale przyzywajmy Ducha.
28.5.

Duch Święty jest źródłem radości, która pochodzi z relacji z Bogiem, ze świadomości, że nawet pośród trudów i ciemnych nocy nie jesteśmy sami, zagubieni czy pokonani, ponieważ On jest z nami. A z Nim wszystko możemy przezwyciężyć, nawet otchłanie bólu i śmierci.
27.5.

Podstawowe zadanie chrześcijan to podtrzymywanie ognia, który Jezus przyniósł na ziemię (Łk 12, 49), czyli Miłości Bożej, Ducha Świętego. Bez tego ognia Ducha gasną proroctwa, smutek wypiera radość, a przyzwyczajenie miłość.
26.5.

Wysłuchajmy apelu, by stanąć po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej oraz zakończyć tę bezsensowną wojnę ze stworzeniem. #TydzieńLaudatoSi #SeasonOfCreation vatican.va/content/france...
25.5.

Duch Święty sprawia, że wiara zawsze jest młoda: nie wiąże się z przemijającymi epokami czy modami, ale wnosi w dzień dzisiejszy aktualność Jezusa, który zmartwychwstał i żyje.
23.5.

Wczoraj rozpoczął się Tydzień #LaudatoSi. Zapraszam wszystkich do współpracy w trosce o planetę, nasz wspólny dom: istnieje wielka potrzeba połączenia umiejętności i kreatywności!
laudatosiweek.org
Laudato Si’ Week 2023: Hope for the Earth. Hope for humanity.
Laudato Si’ Week 2023, May 21-28, will mark the seventh anniversary of Pope Francis’ encyclical Laudato Si’ and unite Catholics across the globe.
22.5.

Wraz z Wniebowstąpieniem nastąpiło coś nowego i przepięknego: Jezus zaniósł nasze człowieczeństwo do nieba, czyli do Boga. To człowieczeństwo, które wziął na siebie na ziemi, nie pozostało tutaj, ale wstąpiło ku Bogu i będzie u Niego już zawsze.
21.5.

Nie powinniśmy obawiać się głoszenia prawdy, nawet jeśli jest czasem niewygodna, ale czynienia tego bez miłości, bez serca. #ŚDŚSP vatican.va/content/france...
21.5.

Jesteśmy ziemią, na którą Bóg sprowadził Swoje niebo, prochem, który niesie Jego marzenia. Jesteśmy Bożą nadzieją, Jego skarbem, chwałą.
20.5.

Chrześcijanin nie lekceważy ciężaru cierpienia, ale wznosi oczy ku Panu i pod ciosami próby ufa Mu oraz modli się za tych, którzy cierpią. Wpatruje się w Niebo, ale na ziemi ma zawsze wyciągnięte ręce, aby konkretnie służyć bliźniemu.
Propagovaný Tweet
19.5.

Jezus wstępuje do Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przedstawić Mu nasze człowieczeństwo. Tak więc przed oczami Ojca są i zawsze będą, wraz z człowieczeństwem Jezusa, nasze życie, nasze nadzieje i nasze rany. #Wniebowstąpienie Pańskie
18.5.

Niech rozmach i przykład św. Franciszka Ksawerego pomagają nam odkryć, pośród wysiłków i trudów misji, głęboką radość misjonarza, szczęśliwego, że niesie Chrystusa aż po najdalsze krańce ziemi. #AudiencjaOgólna
17.5.

Budowanie pokoju oznacza inicjowanie i podtrzymywanie procesów rozwojowych w celu wyeliminowania ubóstwa, przezwyciężenia głodu, zapewnienia zdrowia i opieki, zachowania wspólnego domu, promowania praw podstawowych i przezwyciężenia dyskryminacji spowodowanej ludzką mobilnością.
16.5.

#Rodzina jest głównym lekarstwem na ubóstwo, materialne i duchowe, i także na problem zimy demograficznej. Ważne jest, aby we wszystkich krajach była promowana polityka społeczna, ekonomiczna i kulturalna przyjazna wobec rodziny i otwartości na życie.
15.5.

Duch Święty jest wymagający, bo jest prawdziwym, wiernym przyjacielem, który niczego nie ukrywa, który podpowiada, co zmienić i jak wzrastać. Kiedy nas koryguje nigdy nie zaszczepia nieufności; przeciwnie, przekazuje pewność, że z Bogiem zawsze damy radę. #EwangeliaDnia
14.5.

Niech #PaniFatimska, Matka Jezusa i nasza, pomaga nam tworzyć drogi spotkania i ścieżki dialogu prowadzące ku pokojowi, i da nam odwagę do ich bezzwłocznego podjęcia. #MódlmysięRazem
13.5.

#Dzietność i gościnność objawiają nam, ile szczęścia jest w społeczeństwie. Wspólnota szczęśliwa rozwija pragnienia rodzenia i przyjmowania, podczas gdy ta nieszczęśliwa ogranicza się do sumy indiwiduów, którzy bronią za wszelką cenę tego, co posiadają.
12.5.

Niech modlitwa koptyjskich męczenników, zjednoczona z modlitwą Bogurodzicy, nadal sprawia, aby nasze Kościoły wzrastały w przyjaźni aż do błogosławionego dnia, kiedy będziemy mogli wspólnie celebrować przy tym samym ołtarzu i karmić się tym samym Ciałem i Krwią Zbawiciela.
11.5.

Z wielką radością powitałem dziś Jego Świątobliwość Tawadrosa II, papieża Aleksandrii i patriarchę Stolicy św. Marka, umiłowanego brata i drogiego przyjaciela, z którym obchodziłem 50. rocznicę historycznego spotkania papieża św. Pawła VI i papieża Shenoudy III.
11.5.

Wszyscy powinni mieć możliwość godnego życia w ziemi pochodzenia. Wybór migracji lub pozostania jest prawem, które musi być zagwarantowane dla każdego. Zaangażujmy się w to. #WDMR2023 @VaticanIHD vatican.va/content/france...
11.5.

Dziękuję Jego Świątobliwości Tawadrosowi II, Patriarsze na Stolicy św. Marka, za jego zaangażowanie w budowanie przyjaźni między koptyjskim Kościołem prawosławnym i Kościołem katolickim. Oby jak najszybciej nadszedł dzień, kiedy będziemy jedno w Chrystusie!
10.5.

W naszej codziennej misji jako chrześcijan, miłość Chrystusa przynagla nas do pójścia na peryfierie naszych społeczeństw, aby spotkać naszych wykluczonych oraz opuszczonych braci i siostry, żeby ukazać im czułość Pana. #AudiencjaOgólna
10.5.

Życie nie polega na tym, by wykazać się własnymi umiejętnościami, lecz by wyruszyć w podróż do Tego, kto nas kocha: patrząc na Pana, znajdziemy siłę, żeby iść dalej z odnowioną radością.
9.5.

W miesiącu maju odmawiajmy różaniec prosząc Najświętszą Maryję Pannę o dar pokoju, szczególnie dla udręczonej Ukrainy. Oby przywódcy narodów wysłuchali pragnienia ludzi, którzy cierpią i pragną pokoju!
8.5.

Nie pozwólmy przytłoczyć się teraźniejszości; patrzmy w górę, ku Niebu, pamiętajmy o celu, pomyślmy, że jesteśmy powołani do wieczności, do spotkania z Bogiem. Ponówmy dziś wybór Jezusa, decyzję, by Go miłować i iść za Nim. #EwangeliaDnia (J14,1-12)
7.5.

Codziennie odmawianie świętego różańca w rodzinie sprawia, że nigdy nie wyczerpie się w niej oliwa wiary i radości, która wypływa z życia jej członków w zjednoczeniu z Bogiem. #różaniec
6.5.

Jeśli nie masz zbyt wiele czasu na modlitwę, może ci pomóc mądra praktyka duchowa, jaką są akty strzeliste, bardzo krótkie modlitwy, które da się często powtarzać w ciągu dnia, aby pozostać „w kontakcie" z Panem.
5.5.

Jeśli nosimy w sercu jakiś ciężar lub cierpienie wydające się nas przygniatać, to czas wyjść do Jezusa, który jest blisko, czas otworzyć grób naszych problemów i spojrzeć przez próg w stronę Jego światła. #Modlitwa
4.5.

W uroczystość Maryi Królowej Polski, przyzywajmy jej wstawiennictwa dla waszego kraju i całej Europy, prosząc o wytrwanie w wierze, o jedność i zgodną współpracę, a przede wszystkim o pokój, szczególnie dla bliskiej Ukrainy.
3.5.

Chrystus zmartwychwstały jest naszą przyszłością. On jest Alfą i Omegą. Początkiem i końcem. Fundamentem i ostatecznym spełnieniem historii ludzkości. Nasze życie, pomimo tego, że naznaczone kruchością, znajduje się ostatecznie w jego rękach. #AudiencjaOgólna
3.5.

#Wolnośćprasy jest ważnym wskaźnikiem stanu zdrowia danego państwa. W istocie dyktatury dążyły do jej ograniczenia bądź zdławienia. Potrzebujemy dziennikarzy wolnych, którzy pomogą nam nie zapomominać o wielu sytuacjach cierpienia. #WPFD2023
3.5.

#MódlmysięWspólnie, aby ruchy i wspólnoty kościelne odkrywały każdego dnia na nowo swoją ewangelizacyjną misję i aby oddawały własne charyzmaty na służbę potrzebom świata. #IntencjeModlitewne #ClickToPray
2.5.

Św. Józef uczy nas, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi.
1.5.

Poznać samych siebie znaczy umieć rozpoznać własne ograniczenia i pohamować zarozumiałość samowystarczalności. To nam pomoże, ponieważ uznając samych siebie za stworzenia, stajemy się twórczy, zanurzając się w świecie, zamiast panować nad nim.
30.4.

Królowo Pokoju, zaszczep w sercach ludzi i przywódców narodów pragnienie budowania pokoju, aby dać młodym pokoleniom przyszłość nadziei, a nie wojny; przyszłość pełną kołysek, a nie grobów; świat braci, a nie murów.
30.4.

Starajmy się być - słowami, gestami, codzienną aktywnością - jak Jezus: otwartymi drzwiami, które nigdy się nie zatrzaskują nikomu przed nosem, które pozwalają każdemu wejść i doświadczyć piękna miłości i przebaczenia Pana. #PodróżApostolska
30.4.

Smutny i bolesny jest widok zamkniętych drzwi: zamknięte drzwi naszego egoizmu, naszej obojętności wobec tych, którzy cierpią, wobec tych, którzy są obcymi, innymi, migrantami, ubogimi. Proszę: otwórzmy te drzwi! vatican.va/content/france...
30.4.

Jezus Dobry Pasterz wzywa nas po imieniu i opiekuje się nami z nieskończoną czułością. On jest bramą i kto wchodzi przez Niego, ma życie wieczne: On jest zatem naszą przyszłością, przyszłością „życia w obfitości" (J 10, 10). Dlatego nigdy się nie zniechęcajmy! #PodróżApostolska
30.4.

Każdy z nas jest cenny dla Jezusa. Pamiętaj, że nikt nie potrafi cię zastąpić w historii Kościoła i świata: nikt nie może robić tego, co tylko ty możesz. Pomagajmy więc sobie nawzajem uwierzyć, iż jesteśmy miłowani oraz wartościowi, iż stworzono nas do wielkich rzeczy!
29.4.

Kiedy się modlicie, nie bójcie się przynosić do Jezusa tego wszystkiego, czego doświadczacie w waszym wewnętrznym świecie: odczuć, lęków, problemów, oczekiwań, wspomnień, nadziei. Modlitwa jest dialogiem, jest życiem. #PodróżApostolska #Węgry
29.4.

Zachęcam was do używania zawsze języka miłosierdzia. Kiedy angażujecie się w dostarczanie chleba głodnym, Pan sprawia, że rozkwita radość i roznosi się piękny zapach waszego istnienia wraz z miłością, jaką ofiarujecie. #PodróżApostolska #Węgry
29.4.

Kto „wiąże się z Bogiem", jak to uczynili św. Franciszek z Asyżu i Elżbieta Węgierska, otwiera się na miłość względem ubogich, ponieważ, „kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi" (1 J 4,20). #PodróżApostolska #Węgry
29.4.

Jesteśmy wezwani, aby przyjąć jak owocną roślinę czas, w którym żyjemy, z jego zmianami i wyzwaniami. Jesteśmy powołani, aby zasiewać Ewangelię, przycinać martwe gałęzie zła i przynosić owoce. #PodróżApostolska
28.4.

Św. Stefan Węgierski był nieustraszonym ewangelizatorem, umiał słuchać, prowadzić dialog ze wszystkimi i troszczyć się o ubogich. Taki jest Kościół, o jakim marzymy: zdolny do słuchania i dialogu, do troski o najsłabszych, gościnny, odważny w niesieniu Ewangelii wszystkim. #Węgry
28.4.

Ten, kto uznaje się za chrześcijanina, jest wezwany do dawania świadectwa i chodzenia ze wszystkimi, pielęgnując humanizm inspirowany Ewangelią i oparty na dwóch podstawowych zasadach: uznaniu siebie za umiłowane dzieci Ojca i miłowaniu każdego jak brata. #PodróżApostolska
28.4.

#Pokój nigdy nie będzie pochodził z realizacji własnych interesów strategicznych, ale z polityki zdolnej do spojrzenia na całość, na rozwój wszystkich: mającej na względzie osoby, biednych i jutro; nie tylko władzę, zyski i teraźniejszość. #PodróżApostolska
28.4.

Wiara była przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez życie, przez świadectwo, które wnosiło ogień Ewangelii, radość miłości Jezusa, która zbawia, nadzieję Jego obietnicy. Wiara wzrasta wraz ze świadectwem.
27.4.

Mnisi i mniszki są pulsującym sercem przepowiadania Ewangelii: ich modlitwa jest tlenem dla wszystkich członków Ciała Chrystusa, jest niewidzialną siłą, która podtrzymuje misję. #AudiencjaOgólna
26.4.

W tym roku, na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, proponuję wam refleksję i modlitwę inspirowaną tematem: „Powołanie: łaska i misja". #Powołania
26.4.

Odkrywamy, że jesteśmy dziećmi Boga w chwili, gdy uznajemy się za braci, dzieci tego samego Ojca. Dlatego niezbędne jest włączenie się we wspólnotę będącą w drodze. Nie idzie się do Pana w pojedynkę.
25.4.

Używanie broni, aby rozwiązać konflikty jest znakiem słabości i bezradności. Negocjowanie, podejmowanie mediacji w celu osiągnięcia pojednania wymaga odwagi. #Pokój
24.4.

Bracia i siostry Węgrzy, wiem, że przygotowujecie się z wielkim zaangażowaniem na mój przyjazd: serdecznie wam za to dziękuję. A wszystkich proszę o towarzyszenie mi modlitwą.
23.4.

W przyszły piątek udam się do Budapesztu na Węgrzech. Będzie to także podróż w serce Europy, w której wciąż wieją zimne wichry wojny, podczas gdy przemieszczanie się wielkich grup ludzi stawiają przed nami na porządku dziennym naglące potrzeby humanitarne.
23.4.

Dzisiejsza #Ewangelia (Łk 24,13-35) zaprasza nas do powiedzenia Jezusowi wszystkiego bez strachu, że wyznamy coś niewłaściwego. Pan doznaje radości, gdy otwieramy się na Niego; tylko w ten sposób może wziąć nas za rękę, towarzyszyć nam i ponownie sprawić, iż zapałają nasze serca.
23.4.

Księga Rodzaju mówi nam, że Pan powierzył ludziom odpowiedzialność za bycie szafarzami stworzenia (Rdz 2,15). Dlatego troska o Ziemię jest moralnym obowiązkiem wszystkich mężczyzn i kobiet jako dzieci Boga. #DzieńZiemi @EarthDay
22.4.

Chwalenie Boga jest jak oddychanie czystym tlenem: oczyszcza ci duszę, sprawia, że patrzysz daleko, nie pozostawia cię uwięzionym w trudnym momencie i w ciemności problemów.
21.4.

Spojrzenie Boga nigdy nie zatrzymuje się na naszej przeszłości pełnej błędów, ale patrzy z nieskończoną ufnością na to, czym możemy się stać.
20.4.

Wytrwajmy w bliskości i modlitwie za drogą oraz udręczoną Ukrainę, która nadal znosi straszliwe cierpienia. #MódlmysięRazem
19.4.

#MódlmysięRazem byśmy niestrudzenie dawali świadectwo Ewangelii, także w czasach ucisku. Niech święci męczennicy będą ziarnami pokoju między narodami dla świata bardziej ludzkiego i braterskiego, w oczekiwaniu na pełne objawienie się Królestwa Niebieskiego.
19.4.

Nasza nadzieja nazywa się Jezus. On żyje i z Nim zło nie ma już władzy, niepowodzenie nie może nam przeszkodzić, aby rozpocząć na nowo, a śmierć staje się przejściem do początku nowego życia. #Wielkanoc
18.4.

Jeśli marzysz o prawdziwej chwale, nie o chwale tego świata, która przychodzi i odchodzi, ale o chwale Bożej, to jest na to sposób: #DziełaMiłosierdzia. One oddają chwałę Bogu bardziej niż cokolwiek innego.
17.4.

Dziś, gdy świat jest doświadczany coraz bardziej przez wojny i oddala się od Boga, nade wszystko potrzebujemy Miłosierdzia Ojca. #módlmysięrazem #BożeMiłosierdzie
15.4.

Przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić miłosierdziu Boga, pozwólmy, by moc Jego miłości przemieniła nasze życie. I zostańmy narzędziami tego miłosierdzia, aby kwitły na świecie sprawiedliwość i pokój.
14.4.

Nasze rany mogą być miejscem otwarcia, szczelinami, które podobnie jak rany Pana, pozwalają wniknąć Bożemu miłosierdziu, Jego łasce, która przemienia życie i sprawia, że stajemy się twórcami pokoju i pojednania. #pokój
13.4.

60 lat temu św. Jan XXIII zwrócił się do Kościoła i świata z encykliką „Pacem in terris". Zachęcam wszystkich do jej przeczytania, ponieważ jest ona bardziej aktualna niż kiedykolwiek, i modlę się, aby przywódcy narodów inspirowali się nią w swoich planach i decyzjach.
12.4.

Bracia i siostry, przepełnieni radością Chrystusa Zmartwychwstałego, prośmy o łaskę bycia Kościołem „wychodzącym", wspólnotą uczniów-misjonarzy, którzy podejmują inicjatywę i angażują się, aby głosić Ewangelię pokoju i miłosierdzia. #AudiencjaOgólna #Wielkanoc
12.4.

Kiedy nadzieja gaśnie i czujemy w sobie samotność serca, wewnętrzne zmęczenie, udręczenie z powodu grzechu, strach przed możliwością popełnienia zła, wróćmy do Jezusa. Bo to On zwycięża śmierć i zawsze odnawia nasze życie. #Wielkanoc
11.4.

Dzisiejsza Ewangelia (Mt, 8-15) przedstawia nam spotkanie kobiet z Jezusem zmartwychwstałym w poranek wielkanocny. Jezus je spotyka, w chwili gdy one idą go ogłaszać. To jest piękne: kiedy my głosimy Pana, On do nas przychodzi. #Wielkanoc
10.4.

Spieszmy się przezwyciężać konflikty i podziały, otwierając nasze serca na najbardziej potrzebujących. Podążajmy drogami pokoju i braterstwa. vatican.va/content/france...
9.4.

Dajmy się zaskoczyć radosnej nowinie paschalnej, światłu, które rozświetla ciemności i mroki, w jakich nazbyt często pogrążony jest świat.
9.4.

Jezus, Żyjący, jest z nami na zawsze. Niech radują się Kościół i świat, bo dziś nasze nadzieje nie rozbijają się o mur śmierci, lecz Pan otworzył nam pomost do życia.
9.4.

#Wielkanoc
9.4.

Aby zmartwychwstać, aby rozpocząć na nowo, aby wznowić naszą drogę, zawsze musimy powrócić do Galilei, to znaczy do żywej, konkretnej, pulsującej życiem pamięci o naszym pierwszym spotkaniu z Nim.
9.4.

Ożywiajmy piękno tego, kiedy odkrywając Go żywego, ogłosiliśmy Go Panem naszego życia. Powróćmy do Galilei, niech każdy z nas powróci do swojej Galilei, tej z pierwszego spotkania, i zmartwychwstańmy do nowego życia!
8.4.

Dziś moc Paschy zaprasza cię do odsunięcia głazów rozczarowania i nieufności; Pan, znawca odsuwania kamieni nagrobnych grzechu i lęku, chce oświecić twoją świętą pamięć, twoje najpiękniejsze wspomnienie, odświeżyć twoje pierwsze spotkanie z Nim.
8.4.

#ViaCrucis #WielkiPiątek
7.4.

Jezus na krzyżu nie poddaje się rozpaczy, ale modli się i powierza się Ojcu. W opuszczeniu nadal kocha i przebacza swoim oprawcom. Jezus opuszczony prosi nas, abyśmy mieli oczy i serce dla wielu „opuszczonych chrystusów".
7.4.

Bez Ducha Pańskiego nie ma życia chrześcijańskiego, a bez Jego namaszczenia nie ma świętości. To wspaniale dzisiaj, w dniu narodzin kapłaństwa rozpoznać, że On jest u źródeł posługi, życia i dynamizmu każdego Pasterza. #WielkiCzwartek
6.4.

W te święte dni zbliżmy się do Ukrzyżowanego. Stańmy przed Nim, ogołoconym, aby odkryć prawdę o sobie, usuwając to, co zbędne. Spójrzmy na Niego poranionego i złóżmy nasze rany w Jego ranach. Pozwólmy Jezusowi odrodzić w nas nadzieję. #WielkiTydzień
5.4.

Z Krzyża wypłynęło przebaczenie, odrodziło się braterstwo: Krzyż czyni nas braćmi. #WielkiTydzień
4.4.

W tych dniach Wielkiego Tygodnia, jeszcze intensywniej #MódlmysięWspólnie za udręczony naród ukraiński i wszystkie narody w stanie wojny, aby z Bożą pomocą otwarte zostały drogi pokoju.
3.4.

Bóg chciał wejść w naszą historię najtrudniejszą drogą: przez krzyż. Aby nie musiało być na ziemi osoby tak zrozpaczonej, żeby nie mogła Go spotkać, nawet w udręce, w opuszczeniu. Właśnie tam, gdzie się myśli, że nie może być Boga, On dotarł.
3.4.

Chrystus opuszczony pobudza nas, abyśmy szukali i miłowali Go w opuszczonych. W nich obecni są nie tylko oni sami, potrzebujący, ale jest także On, opuszczony Jezus, Ten, który nas zbawił, zstępując w głębię naszej ludzkiej kondycji. #NiedzielaPalmowa
2.4.

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mt 27, 46). Są to słowa, które wprowadzają nas w istotę męki Chrystusa, w kulminację cierpień, które znosił, aby nas zbawić. #NiedzielaPalmowa
2.4.

Chrystus na krzyżu stał się solidarny z nami, aby każdy z nas mógł powiedzieć: w moich upadkach, w moim opuszczeniu, kiedy czuję się zdradzony i opuszczony, Ty Jezu, jesteś obecny; kiedy nie mogę sobie poradzić, jesteś ze mną; w moich „dlaczego?" bez odpowiedzi, jesteś ze mną.
2.4.

Dziękuję wszystkim za bliskość i modlitwę. Zawierzam Maryi chorych, zwłaszcza najmniejszych, jak ci, których spotkałem na oddziale onkologii Polikliniki Gemelli. Módlmy się za cierpiących po śmierci bliskich oraz za ludzi pracujących w szpitalu. To wymaga heroizmu. Podziwiam ich.
1.4.

Przeżywanie Wielkiego Tygodnia to wchodzenie coraz bardziej w logikę Boga, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką bólu i śmierci, ale miłości i daru z siebie,  dającego życie.
1.4.

Próby i trudy życia – przeżywane w wierze – pomagają oczyścić serce, uczynić je bardziej pokornym, a zatem bardziej gotowym, by otworzyć się na Boga. #WielkiPost
31.3.

#MódlmysięWspólnie o większe rozpowszechnienie kultury niestosowania przemocy, co oznacza coraz rzadsze sięganie po broń, zarówno przez państwa, jak i obywateli. #IntencjaModlitewna #ClickToPray.
30.3.

Jestem wzruszony tak wieloma wiadomościami, które otrzymałem w ostatnich godzinach. Wszystkim dziękuję za bliskość i modlitwę.
30.3.

Nie możemy nigdy zapominać o czasie i sposobie, w jaki Bóg wchodzi w nasze życie: przechowywać w naszych sercach i umysłach to spotkanie z Łaską, które rozpala w naszych sercach wiarę oraz wyzwala w nas gorliwość dla Ewangelii.
29.3.

Warto pamiętać w tym czasie Wielkiego Postu, by nigdy nie gasić światła w pokoju zanim sami nie staniemy w świetle Boga. Dajmy Panu szansę, niech ożywi nasze serca dzięki lekturze Ewangelii, zdumieniu nad Słowem Bożym, które jest światłem dla naszych kroków. #SłowoBoże
28.3.

Potrzebujemy radykalnego oczyszczenia z pyłu, który zalega w naszym sercu. Co robić? Modlić się, pościć, czynić dzieła miłosierdzia: to jest droga #WielkiPost.
27.3.

Módlmy się nadal za udręczoną ludność Ukrainy. Pozostańmy też blisko ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Modlimy się także za mieszkańców stanu Missisipi, dotkniętych niszczycielskim tornadem. #MódlmysięRazem
26.3.

#DzisiejszaEwangelia (J 11,1-45) to hymn na cześć życia. Jezus uczy nas, byśmy nie dali się uwięzić bólowi, nie pozwolili umrzeć nadziei. On chce nas wolnych i żywych, nie opuszcza nas, jest zawsze z nami. Mówi nam, jak do Łazarza: wróć do życia!
26.3.

Są chwile, kiedy życie wydaje się być jak zamknięty grób: wszystko jest ciemne, dookoła widać tylko smutek i rozpacz. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że w tych chwilach nie jesteśmy sami. To właśnie On wtedy jest bliżej niż kiedykolwiek, aby przywrócić nas do życia.
26.3.

Dziś nasze myśli kierują się do 25 marca ubiegłego roku, kiedy to w jedności ze wszystkimi biskupami Kościół i ludzkość, a zwłaszcza Rosja i Ukraina, zostały poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi. Nie ustawajmy w zawierzaniu sprawy pokoju Królowej Pokoju!
25.3.

Bóg przyszedł, aby zamieszkać pośród nas dzięki „tak" Maryi podczas Zwiastowania. To najważniejsze „tak" w historii, pokorne „tak", które odwraca dumne „nie" początków, wierne „tak", które leczy nieposłuszeństwo, dyspozycyjne "tak", które odwraca egoizm grzechu. #Zwiastowanie
25.3.

Męczennicy są najcenniejszym darem, jaki Bóg mógł dać swojemu Kościołowi, ponieważ w nich realizuje się ta „większa miłość", którą Jezus okazał nam na krzyżu.
24.3.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą.
23.3.

Wybrani i umiłowani przez Boga, jesteśmy wezwani do życia „jak przystoi świętym" (Ef 5, 3), do przyobleczenia się w uczucia dobroci, pokory, łagodności, wielkoduszności, przynosząc owoce Ducha. #AudiencjaOgólna
22.3.

Wspólnota międzynarodowa powinna współpracować, aby zapewnić dostęp do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich, aby prawo do wody, które jest niczym innym jak prawem do życia, do przyszłości, do nadziei, było powszechnie realizowane. #WorldWaterDay
22.3.

Każda istota ludzka jest święta i nienaruszalna. Jeśli społeczeństwo ma mieć przyszłość, musi wykształcić w sobie autentyczny szacunek dla godności każdego człowieka, niezależnie od jego sytuacji.
20.3.

Prośmy o łaskę zadziwienia każdego dnia Bożymi darami i dostrzegania różnych okoliczności życia, nawet tych najtrudniejszych do zaakceptowania jako okazji do czynienia dobra, tak jak to uczynił Jezus ze niewidomym. #DzisiejszaEwangelia (J 9, 1-41)
19.3.

Jesteśmy grzesznikami i potrzebujmy miłosierdzia jak powietrza, którym oddychamy. Gotowość do nawrócenia, do tego, aby dać się oczyścić, zmienić życie jest znakiem odwagi, siły. #WielkiPost
18.3.

Taki jest i powinien być sakrament pojednania: spotkanie pełne wesela, które leczy serce i wprowadza pokój; nie ludzki trybunał, którego należy się bać, ale Boski uścisk, który przynosi pocieszenie. #24GodzinyDlaPana
18.3.

#24GodzinyDlaPana
17.3.

Dajmy podczas spowiedzi pierwsze miejsce Bogu. Jeśli On jest głównym bohaterem, wszystko staje się piękne, a spowiedź staje się sakramentem radości; nie lęku i osądu, ale radości. #24GodzinydlaPana
17.3.

Czy twoja wiara jest znużona i chcesz ją ożywić? Szukaj spojrzenia Boga – oddaj się adoracji, pozwól sobie przebaczyć podczas spowiedzi, trwaj przed Ukrzyżowanym. Krótko mówiąc, pozwól się Jemu pokochać. #WielkiPost
16.3.

Jestem blisko mieszkańców Malawi, Mozambiku i RPA dotkniętych w ostatnich dniach bardzo silnym cyklonem. #Módlmysięrazem za zmarłych, rannych, przesiedleńców. Niech Pan wspiera rodziny i wspólnoty najbardziej dotknięte tym kataklizmem.
15.3.

Skarb, który otrzymaliśmy wraz z naszym chrześcijańskim powołaniem, jesteśmy zobowiązani przekazywać innym: taka jest dynamika powołania, dynamika życia.
15.3.

Jak drzewo rozpoznaje się po owocach, tak też jaśnieje w świecie życie pełne dobrych uczynków i niesie woń Chrystusa.
14.3.

Dziękuję, że towarzyszycie mi swoimi modlitwami. Proszę was, róbcie to nadal.
13.3.

Uczmy się w tym czasie Wielkiego Postu pozwalać Duchowi Świętemu, aby nas formował i aby nasza #modlitwa stawała się żywym świadectwem czułości Boga dla każdego, kto doświadcza trudności. #WielkiPost
11.3.

Post pomaga nam utrzymać w dobrej kondycji ducha; prowadzi nas do uznania właściwej wartości rzeczy; przypomina nam, że życie nie powinno być podporządkowane przemijającej scenie tego świata. #WielkiPost
10.3.

Jałmużna, czyniona z dala od reflektorów, daje sercu pokój i nadzieję. Ukazuje nam piękno dawania, które staje się otrzymywaniem, i w ten sposób pozwala nam odkryć cenną tajemnicę: więcej radości daje sercu dawanie niż otrzymywanie (por. Dz 20, 35). #WielkiPost
9.3.

Każdy ochrzczony jest posłany, aby przekazywać Dobrą Nowinę, miłując innych i służąc im. Nie możemy pozostać zwykłymi widzami; zapał apostolski popycha nas do szukania zawsze nowych sposobów głoszenia oraz świadczenia o Bożej miłości. #AudiencjaOgólna
8.3.

#MódlmysięWspólnie, aby #kobieta, każda kobieta, była szanowana, chroniona i doceniana. Dopuszczanie się przemocy wobec kobiety i matki to dopuszczanie się jej wobec samego Boga, który przyjął ludzką naturę od kobiety, od matki.
8.3.

W tym czasie Wielkiego Postu, oczyśćmy się wewnętrznie, trwając przed Słowem Bożym w modlitwie, aby mogła dokonać się w nas dobroczynna walka ze zniewalającym nas złem, walka o wolność. #WielkiPost #SłowoBoże #modlitwa
7.3.

Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość. #WielkiPost
6.3.

#EwangeliaDnia (Mt 17,1-9) uczy nas, jak ważne jest przebywanie z Jezusem: przebywając z Nim naprawdę uczymy się rozpoznawać w Jego obliczu jaśniejące piękno miłości, która daje siebie, nawet wówczas, gdy nosi ślady krzyża.
5.3.

Całe nasze życie wiary jest wspólnotowe: za Jezusem idzie się razem. Nasza droga wielkopostna jest „synodalna", ponieważ odbywamy ją razem na tej samej trasie, będąc uczniami jedynego Mistrza. #WielkiPost
4.3.

#MódlmySięWspólnie, za tych, którzy cierpią z powodu zła popełnionego przez członków wspólnoty kościelnej: aby w samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie. #IntecjaModlitewna #ClickToPray
2.3.

#MódlmysięWspólnie za ofiary porannej ulewy na wybrzeżu Kalabrii, w tym wiele dzieci, i za migrantów, którzy przeżyli. Dziękuję tym, którzy niosą ratunek oraz udzielają schronienia.
26.2.

#MódlmysięWspólnie za mieszkańców Burkina Faso, aby doznawana przemoc nie spowodowała utraty ufności w drogę demokracji, sprawiedliwości i pokoju.
26.2.

Ponawiam apel, by w Ziemi Świętej dialog wziął górę nad nienawiścią i zemstą. Modlę się do Boga za Palestyńczyków i Izraelczyków, by przy pomocy wspólnoty międzynarodowej znaleźli drogę braterstwa i pokoju.
26.2.

Jezus uczy nas odpierać ataki diabła, który, jak oznacza jego imię, chce wprowadzić podział w nas samych, między nami a Bogiem i innymi. Jak go odeprzeć? Nie dyskutując z diabłem, tylko przeciwstawiając mu z wiarą Słowo Boże. #EwangeliaDnia (Mt 4, 1-11)
26.2.

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skuteczne" (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego działania, które czyni nasze życie owocnym.
25.2.

Rok temu rozpoczęła się absurdalna wojna przeciwko Ukrainie. Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi i zastanówmy, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę? Pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem.
24.2.

Wielki Post to czas stosowny, by powrócić do tego, co najważniejsze i wyzbyć się tego, co nas obciąża, aby pojednać się z Bogiem i na nowo rozpalić ogień Ducha Świętego, który mieszka ukryty pośród popiołów naszego kruchego człowieczeństwa.
23.2.

Post będzie duchową siłownią, aby radośnie wyrzec się tego, co zbędne i co nas obciąża, aby stać się wewnętrznie bardziej wolnymi i powrócić do prawdy o sobie.
22.2.

Jałmużna, dobroczynność, będzie przejawem naszego współczucia dla potrzebujących, pomagając nam powrócić do innych; modlitwa da wyraz naszemu wewnętrznemu pragnieniu spotkania z Ojcem, powodując, że do Niego powrócimy.
22.2.

Nie zmarnujmy łaski tego świętego okresu: odpowiadajmy szczodrze na mocne wezwania Wielkiego Postu. Na końcu tej podróży spotkamy z większą radością Pana życia, jedynego, który sprawi, że powstaniemy z naszych popiołów.
22.2.

Duch Święty rzuca światło na drogę Kościoła. Jest On bowiem nie tylko światłem serc, lecz także światłem, które ukierunkowuje Kościół: przynosi jasność, pomaga rozeznawać. Dlatego trzeba Go często przywoływać; zróbmy to także dzisiaj, na początku Wielkiego Postu. #AudiencjaOgólna
22.2.

Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty ożywia nas w tym Wielkim Poście we wchodzeniu na górę z Jezusem, byśmy doświadczyli Jego Boskiego blasku i umocnieni w wierze podążali drogą razem z Nim, który jest chwałą swego ludu i światłem pogan. #WielkiPost
vatican.va/content/france...
22.2.

W Bogu żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani żaden wielkoduszny trud nie ulegnie zatraceniu.
21.2.

#SprawiedliwośćSpołeczna domaga się, byśmy walczyli z przyczynami ubóstwa, nierównością, brakiem pracy, ziemi i mieszkań; z tymi, którzy negują prawa społeczne i pracownicze; a także przeciw kulturze, która prowadzi do wyzysku, odbierając ludziom ich godność.
20.2.

Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią. Myślę szczególnie o Syrii i Turcji, o tak wielu ofiarach trzęsienia ziemi; o codziennych dramatach umiłowanego narodu ukraińskiego i wielu innych narodach cierpiących z powodu wojny, ubóstwa, braku wolności czy dewastacji środowiska.
19.2.

فلّا نَنسنَّ مَن يعاني. أفكر في سوريا وتركيا والأعداد الكبيرة من ضحايا الزلزال، في الشعب الأوكراني العزيز والشعوب الكثيرة التي تعاني بسبب الحرب أو جراء الفقر، غياب الحرية أو دمار البيئة.
19.2.

W Ewangelii dnia (Mt 5, 38-48) Pan zachęca nas abyśmy nie odpowiadali złem na zło, abyśmy odważnie czynili dobro, nawet jeśli w zamian otrzymamy niewiele lub nic. Bo właśnie ta miłość powoli przemienia konflikty, skraca odległości, przezwycięża wrogość i leczy rany nienawiści.
19.2.

Bóg nie zostawia nas samych, ale aby podać nam rękę, oczekuje, że Go o nią poprosimy. Potrzeba więc nauczyć się odróżniać Jego głos poprzez cichą modlitwę, wewnętrzny dialog z Nim, zachowując w sercu to, co jest dla nas dobre i daje nam pokój.
18.2.

#WielkiPost jest czasem łaski o tyle, o ile słuchamy Jezusa mówiącego do nas poprzez Słowo Boże i w braciach, zwłaszcza w obliczach oraz historiach tych, którzy potrzebują pomocy.
@VaticanIHD vatican.va/content/france...
17.2.

#SłowoBoże, które jest skierowane do wszystkich, wzywa do nawrócenia. Kiedy wnika w nas, przemienia serce i umysł, przekszałca nas, sprawia, że nasze życie zostaje ukierunkowane na Pana.
16.2.

Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Módlmy się za ofiary i ich rodziny oraz zaangażujmy się konkretnie, aby pomóc tym, którzy przeżyli. Nich Pan udzieli pocieszenia ludności dotkniętej tą straszą tragedią.
15.2.

Głoszenie Ewangelii nie wychodzi od nas, ale od piękna tego, co otrzymaliśmy za darmo, bez zasługi: od spotkania z Jezusem, poznania Go, odkrycia, że jesteśmy miłowani i zbawieni. Jest to tak wielki dar, że nie możemy go zatrzymać dla siebie i czujemy potrzebę jego szerzenia.
15.2.

Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka. Nawet słabość, jeśli przeżywamy ją razem, może się stać siłą, która przemienia świat na lepsze.
14.2.

Tam, gdzie miłość staje się czymś konkretnym, staje się bliskością, czułością, współczuciem, tam jest Bóg.
13.2.

Bóg kocha nas jako pierwszy, darmo, czyniąc pierwszy krok w naszą stronę bez żadnej naszej zasługi. Zatem nie możemy świętować Jego miłości bez uczynienia pierwszego kroku, aby pojednać się z tymi, którzy nas zranili.
12.2.

W Ewangelii dnia Jezus daje nam do zrozumienia, że normy religijne są jedynie początkiem. Przestrzeganie formalne zadowala się niezbędnym minimum, podczas gdy Jezus zachęca do możliwego maksimum. Prawdziwa miłość nigdy nie jest do pewnego momentu, tylko przekracza ograniczenia.
12.2.

Poprzez doświadczenie kruchości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością. #ŚwiatowyDzieńChorego 
@VaticanIHD
vatican.va/content/france...
11.2.

W obliczu chorych i cierpiących rozpoznajemy oblicze Chrystusa. Dziękuję wszystkim, którzy opiekują się chorymi i niosą im ulgę w cierpieniu. #ŚwiatowyDzieńChorego 
@VaticanIHD
11.2.

Wszyscy jesteśmy słabi i podatni na zranienia; wszystkim potrzeba tej współczującej uwagi, która wie, jak się zatrzymać, okazać bliskość, pomóc i podnieść.
10.2.

Czas na współczucie, czas na solidarność. Dość nienawiści, dość wojen i podziałów prowadzących do samozniszczenia. Pogrążeni w bólu, połączmy siły i pomóżmy tym, którzy cierpią w Turcji i Syrii, budujmy pokój i braterstwo na świecie. #Turcja #Syria
9.2.

Wystąpmy razem przeciwko handlowi ludźmi: razem z tymi, którzy są niszczeni przez przemoc związaną z wykorzystywaniem seksualnym i niewolniczą pracą; razem z migrantami i przesiedleńcami. Odważnie potwierdźmy wartość godności człowieka! #PrayAgainstTrafficking
8.2.

#MódlmysięWspólnie za mieszkańców Turcji i Syrii ciężko dotkniętych przez trzęsienie ziemi, w którym zginęły i zostały ranne tysiące osób. Dziękuję tym, którzy angażują się w akcję ratunkową i zachęcam wszystkich do solidarności.
8.2.

Kościół obchodzi dziś wspomnienie sudańskiej świętej Józefiny Bakhity, której świadectwo życia napełnia nas chrześcijańską nadzieją. Ufając w jej wstawiennictwo, módlmy się o sprawiedliwą i pokojową przyszłość dla naszych braci i sióstr w Afryce. #Bakhita #Afryka
8.2.

Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy stracili życie, za rannych, za ich rodziny, oraz za ratowników. Oby konkretna pomoc nas wszystkich mogła ich wesprzeć w tej straszliwej tragedii.
7.2.

Jestem głęboko zasmucony tak wieloma ofiarami śmiertelnymi, które zostały spowodowane przez trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Powierzając zmarłych miłosierdziu Pana, modlę się za uczestniczących w akcji ratunkowej.
6.2.

Powierzmy Matce Bożej Afrykańskiej sprawę pokoju w Sudanie Południowym i na całym kontynencie afrykańskim. Matce Bożej zawierzamy również sprawę pokoju w świecie, zwłaszcza w licznych krajach, które znajdują się w stanie wojny, jak udręczona Ukraina. #MódlmysięWspólnie
5.2.

Wraz z moimi Braćmi, Justinem i Ioanem, którym z serca dziękuję, przybyliśmy do Sudanu Południowego i będziemy nadal towarzyszyć jego drodze, czyniąc wszystko, co możemy, aby był to marsz pokoju, marsz ku pokojowi. #PielgrzymkaEkumeniczna @JustinWelby @churchmoderator
5.2.

Chociaż jesteśmy delikatni i mali, również, kiedy nasze siły wydają się nam niewielkie w obliczu ogromu problemów i ślepej furii przemocy, możemy wnieść decydujący wkład w zmianę historii.
5.2.

Bądźcie solą, która się rozprzestrzenia i rozpuszcza z hojnością, aby nadać Sudanowi Południowemu braterski smaki Ewangelii; bądźcie jaśniejącymi wspólnotami chrześcijańskimi, które, pokazują, że jest piękne i możliwe żyć bezinteresownie i budować razem pojednaną przyszłość.
5.2.

Sal terrae estote, qui effunditur et benigne solvitur ad imbuere #SudaniamAustralem fraterno sapore Evangelii; christianae communitates estote radiosae, quae ostendant simul gratuitatem vivere ac futurum exstruere reconciliatum decere ac posse.
5.2.

Rozpoczynajmy każdy dzień od modlitwy za siebie nawzajem i z sobą nawzajem, od wspólnej pracy jako świadkowie pokoju Jezusa, od podążania tą samą drogą, podejmowania konkretnych kroków miłości i jedności. We wszystkim miłujmy się wzajemnie z serca. #PielgrzymkaEkumeniczna
4.2.

Proszę wszystkich z całego serca: pomóżmy Sudanowi Południowemu, nie pozostawiajmy samej jego ludności, która tak bardzo cierpiała i cierpi! Oprócz pomocy doraźnej, bardzo ważne jest, aby towarzyszyć mieszkańcom na drodze rozwoju i bardziej samodzielnego wzrostu.
4.2.

Ze wszystkich sił ponawiam przejmujące wezwanie do zakończenia wszystkich konfliktów w Sudanie Południowym, do poważnego wznowienia procesu pokojowego, aby ustała przemoc, a ludzie mogli powrócić do godnego życia. #PielgrzymkaEkumeniczna vatican.va/content/france...
4.2.

Nie możemy pozostawać neutralni wobec cierpienia, spowodowanego przez niesprawiedliwość i przemoc, ponieważ tam, gdzie kobieta lub mężczyzna są zranieni w swoich podstawowych prawach, obrażany jest Chrystus. #PodróżApostolska  vatican.va/content/france...
4.2.

Wszyscy nosimy w sercach pragnienie, by żyć jak bracia, we wzajemnej pomocy i harmonii. Fakt, że często tak się nie dzieje - a mamy niestety tego dramatyczne oznaki - powinien jeszcze bardziej pobudzić do poszukiwania ludzkiego braterstwa. @alimamaltayeb
4.2.

W imię Boga, w którego wierzy tak wielu mieszkańców Sudanu Południowego, nadszedł czas, aby powiedzieć dość, dość przelewania krwi, dość przemocy i wzajemnych oskarżeń. Dość niszczenia, przyszedł czas budowania! Pozostawmy za sobą czas wojny i niech nastanie czas pokoju!
3.2.

Przybywam do Sudanu Południowego jako pielgrzym pokoju, z dwoma braćmi, arcybiskupem Canterbury i moderatorem Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji. Wspólnie, wyciągając ku wam rękę, stajemy przed wami w imię Chrystusa, Księcia Pokoju. @JustinWelby @churchmoderator
3.2.

Jako Kościół powinniśmy oddychać czystym powietrzem Ewangelii, przeganiać skażone powietrze światowości, strzec młodego serca wiary. Tak wyobrażam sobie Kościół afrykański i tak postrzegam ten Kościół kongijski.
3.2.

Miło mi było spędzić te dni na waszej ziemi, która ze swym wielkim lasem stanowi „zielone serce" Afryki, płuco dla całego świata. #PodróżApostolska #DemokratycznaRepublikaKonga
3.2.

Zostaliśmy powołani do ofiarowania życia za braci i siostry, niosąc im Jezusa, jedynego, który leczy rany serca.
2.2.

Kiedy trwamy posłusznie w rękach Boga, On nas kształtuje i czyni z nas osoby pojednane, które potrafią się otworzyć i podejmować dialog, przyjąć i przebaczyć, wylać rzeki pokoju na jałowe stepy przemocy. #PodróżApostolska #DemokratycznaRepublikaKonga
2.2.

#OfiarowaniePańskie, które na chrześcijańskim Wschodzie nazywane jest „świętem spotkania", przypomina nam o priorytecie naszego życia: o spotkaniu z Panem, szczególnie w modlitwie osobistej, ponieważ relacja z Nim jest fundamentem naszego działania.
2.2.

Zło dobrem zwyciężaj: to wy bądźcie tymi, którzy przekształcają społeczeństwo, którzy przemieniają zło w dobro, nienawiść w miłość, wojnę w pokój. vatican.va/content/france...
2.2.

Bóg złożył w waszych rękach dar życia. W twoich rękach rodzi się jutro, z twoich rąk może wyjść pokój, którego brakuje temu krajowi. Chciałbym przedstawić wam kilka „składników przyszłości": pięć, które możecie skojarzyć właśnie z palcami jednej ręki. #PodróżApostolska
2.2.

Ubóstwo i odrzucenie są obrazą człowieka, oszpecają jego godność: są jak popiół, który gasi ogień, który człowiek nosi w sobie jako stworzony na obraz Boga. Tylko miłość usuwa ten popiół, jedynie przywracając godność, przywraca się człowieczeństwo! #PodróżApostolska
1.2.

Pana należy szukać i miłować w ubogich, a jako chrześcijanie powinniśmy uważać, abyśmy się od nich nie odwracali, bo jest czymś złym, kiedy człowiek wierzący dystansuje się od innych ludzi umiłowanych przez Chrystusa. #PodróżApostolska
1.2.

Nienawiść i przemoc są absolutnie niedopuszczalne, są nie do usprawiedliwienia, nie można ich tolerować, tym bardziej będąc chrześcijaninem. Nienawiść rodzi jedynie dalszą nienawiść, a przemoc kolejną przemoc. #PodróżApostolska
1.2.

Ze smutkiem w sercu, proszę Boga o przebaczenie za przemoc człowieka wobec człowieka. Ojcze, zmiłuj się nad nami. Pociesz ofiary i tych, którzy cierpią. Nawróć serca tych, którzy dopuszczają się brutalnych okrucieństw, przynoszących hańbę całej ludzkości! #PodróżApostolska
1.2.

Wszystkich, którzy pociągają za sznurki wojny w Demokratycznej Republice Konga, wzywam: posłuchajcie głosu Boga, który wzywa was do nawrócenia. Połóżcie kres wojnie. Dość wzbogacania się kosztem najsłabszych, zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią!
1.2.

Nie możemy przyzwyczajać się do krwi, która płynie w Demokratycznej Republice Konga już od dziesięcioleci, zabierając miliony istnień. Niech trwające procesy pokojowe, do których zachęcam ze wszystkich sił, będą popierane faktami, a zobowiązania dotrzymane. #PodróżApostolska
31.1.

#DemokratycznaRepublikaKonga i #Afryka zasługują na szacunek i wysłuchanie, zasługują na przestrzeń i uwagę. Dosyć duszenia Afryki: nie jest to kopalnia do eksploatowania ani ziemia do plądrowania. Niech Afryka sama kształtuje swój los! #PodróżApostolska
31.1.

#MódlmySięWspólnie, aby parafie, stawiając w centrum komunię, komunię ludzi, komunię kościelną, były coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i przyjmowania najbardziej potrzebujących. #IntecjaModlitewna #ClickToPray
30.1.

Jutro wyruszę w podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Republiki Sudanu Południowego. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców tych krajów, którzy na mnie oczekują. Wszystkich proszę o towarzyszenie tej podróży modlitwą.
30.1.

Ubodzy w duchu to ci, którzy wiedzą, że nie są samowystarczalni i żyją jako żebrzący Boga. Czują, że Go potrzebują i uznają, iż dobro pochodzi od Niego, jako dar, jako łaska. #EwangeliaDnia (Mt 5,1-12) #Błogosławieństwa
29.1.

Jako chrześcijanie powinniśmy poprzez nasze życie wszędzie promieniować pięknem Bożej miłości. Wiara nie jest przywilejem, który należy sobie przypisywać, ale darem, którym należy się dzielić.
28.1.

Pamięć o zagładzie milionów Żydów i ludzi innych religii nie może być zapomniana, ani zanegowana. Nie może być braterstwa bez uprzedniego usunięcia korzeni nienawiści i przemocy, które podsycały horror Holokaustu. #DzieńPamięciOfiarHolokaustu
27.1.

W stulecie ogłoszenia św. Franciszka Salezego patronem dziennikarzy #MódlmysięWspólnie, aby inspirowali się oni tym świętym czułości, poszukując prawdy oraz opowiadając ją odważnie i z wolnością.
26.1.

Jeśli chcemy, za przykładem apostoła Pawła, aby łaska Boża w nas nie była daremna (por.1.Ko.1..1.), musimy sprzeciwiać się wojnie, przemocy, niesprawiedliwości, gdziekolwiek się wniknąć. #JednośćChrześcijan
25.1.

Jaka jest najkrótsza droga do spotkania Jezusa? Stań się potrzebującym. Stań się potrzebującym łaski, potrzebującym przebaczenia, potrzebującym radości. A On zbliży się do ciebie. #AudiencjaOgólna
25.1.

W tych miesiącach naród ukraiński jest zawsze obecny w moich modlitwach. Modlę się z wami i za was, drodzy bracia Ukraińcy o pokojową przyszłość, w której interesy ekonomiczne i polityczne, które powodują wojnę ustąpią wreszcie miejsca dobru narodów. #Ukraina
25.1.

Wszyscy jesteśmy wezwani do poszukiwania oraz mówienia prawdy i do czynienia tego z miłością. vatican.va/content/france...
24.1.

Mówić z serca, jest jak nigdy potrzebne, aby promować kulturę pokoju tam, gdzie panuje wojna; aby otwierać ścieżki, które pozwolą podjąć dialog i pojednanie, tam gdzie szerzą się nienawiść i wrogość.
24.1.

Rozwiązaniem podziałów nie jest przeciwstawianie się komuś, ponieważ niezgoda rodzi więcej niezgody. Prawdziwe lekarstwo zaczyna się od proszenia Boga o pokój, pojednanie, jedność. #Modlitwa #JednośćChrześcijan
23.1.

W tych dniach, kiedy modlimy się szczególnie o pełną jedność wszystkich chrześcijan, nie zapomnijmy, proszę, prosić o pokój dla udręczonej Ukrainy: niech Pan pocieszy i podtrzyma ten naród, który tak bardzo cierpi!
22.1.

#MódlmysięWspólnie, aby zaprzestano aktów przemocy w Peru. Zachęcam wszystkie zaangażowane strony do obrania drogi dialogu między braćmi tego samego narodu, z pełnym poszanowaniem praw człowieka i praworządności.
22.1.

Moje myśli kieruję w stronę Birmy, gdzie podpalono i zniszczono kościół Matki Bożej Wniebowziętej w wiosce Chan Thar. #MódlmysięWspólnie, aby jak najszybciej zakończył ten konflikt i aby otworzył się nowy czas przebaczenia, miłości i pokoju.
22.1.

#SłowoBoże, które jest skierowane do wszystkich i wzywa do nawrócenia, wzbudza głosicieli: wciąga nas w „sieć" miłości Ojca i czyni nas apostołami, którzy odczuwają nieposkromione pragnienie, by wszystkich, których spotkają, wciągnąć do łodzi Królestwa.
22.1.

#SłowoBoże wzywa do nawrócenia: wstrząsa nami, niepokoi nas, pobudza do przemiany, wprowadza nas w kryzys, ponieważ „jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny [...] zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (Hbr 4, 12).
22.1.

#SłowoBoże, które uzdrawia i podnosi, jest przeznaczone dla wszystkich: pragnie dotrzeć do dalekich, uzdrowić chorych, zbawić grzeszników, zgromadzić zagubione owce i podnieść tych, których serca są uciśnione. Miłosierdzie Boga jest dla wszystkich.
22.1.

Słowo Boże jest dla wszystkich, Słowo wzywa do nawrócenia, Słowo czyni głosicielami. #NiedzielaSłowaBożego
vatican.va/content/france...
22.1.

Wezwanie do pójścia za Jezusem jest decydującym momentem dla każdego chrześcijanina: jeśli nie znajdziemy odwagi, żeby wyruszyć w drogę, grozi nam, że pozostaniemy obserwatorami swojego życia i będziemy przeżywali wiarę połowicznie. #DzisiejszaEwangelia (Mt 4, 12-23)
22.1.

Niech Duch Święty prowadzi nas do tego, abyśmy coraz bardziej przyjmowali Pismo Święte jako lampę, która oświeca kroki naszego codziennego życia. #SłowoBoże
21.1.

Drodzy młodzi, zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży, na które zapisało się już 400 tys. młodych. Miejmy nadzieję, że inni pójdą za ich przykładem. Przygotujcie się do tego: otwórzcie wasze horyzonty i serca! #ŚDM
20.1.

Słowo pobudza nas do wyjścia z siebie, aby wyruszyć w drogę na spotkanie z braćmi, mając jedynie łagodną siłę wyzwalającej miłości Boga.
20.1.

Poprzez #modlitwę #SłowoBoże przychodzi zamieszkać w nas, a my w nim. Inspiruje dobre intencje, podtrzymuje działania, daje nam siłę i pogodę ducha. W dniach zamętu daje sercu zaufanie i miłość, które chronią je przed atakami złego.
19.1.

W ostatnią sobotę nowy atak rakietowy na Ukrainie pochłonął wiele ofiar cywilnych, w tym dzieci. Czynię swoim cierpienie rodzin. Świadectwa tej tragedii stanowią mocny apel do wszystkich sumień. Nie można pozostać obojętnym!
18.1.

Proszę was wszystkich o modlitwę za ks. Isaaca Achi z diecezji Minna w północnej Nigerii, który został zabity w ostatnią niedzielę w domu parafialnym. Jak wielu chrześcijan cierpi z powodu przemocy, której doświadcza na własnej skórze! #MódlmysięRazem za nich.
18.1.

Módlmy się do Boga, aby dał nam serce pasterskie, które cierpi i ryzykuje, by dawać świadectwo. Niesienie Słowa Bożego powierzonym nam osobom i tym, których spotykamy w codziennym życiu, jest nie tylko zaszczytem, ale i powinnością.
18.1.

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o #JednośćChrześcijan, którego temat brzmi: „Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość" (Iz 1, 17). Dziękujmy Panu, który wiernie i cierpliwie prowadzi swój lud ku pełnej komunii. #Módlmysięwspólnie
18.1.

Kto sięga do Słowa Bożego, dokonuje zwrotu egzuystencjalnego: odkrywa, że życie nie jest czasem wystrzegania się innych i chronienia siebie, ale okazją do wyjścia na spotkanie innych w imię Boga bliskiego.
17.1.

Jan poleca swoim uczniom, aby szli za Jezusem.Nie jest zainteresowany, żeby zatrzymać grono uczniów dla siebie, ale daje świadectwo, a następnie czyni krok wstecz, aby wielu mogło odnaleźć radość ze spotkania z Jezusem.#DzisiejszaEwangelia (J 1, 29-34)
15.1.

Tak jak ziemia, kiedy jest dobrze uprawiana i pielęgnowana, wydaje obfity plon, tak i my, kiedy dbamy o nasze życie duchowe i relację z Panem, zaczynamy wydawać dobre i obfite owoce.
14.1.

Potrzebujemy codziennej modlitwy, czasu poświęconego Bogu, tak aby On mógł wejść w nasz czas; częstych chwil, kiedy otwieramy Mu serce, aby On mógł wlewać w nas każdego dnia miłość i karmić naszą wiarę.#modlitwa
13.1.

Pamiętajmy zawsze, że sposób, w jaki traktujemy ostatnich i najmniejszych spośród naszych braci i sióstr, świadczy o wartości, jaką ma dla nas człowiek.
12.1.

#AudiencjaOgólna
11.1.

Nie musimy czekać, aż będziemy doskonali, aby świadczyć o Jezusie; nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tu, gdzie żyjemy.I nie zaczyna się od przekonania innych, ale od codziennego świadczenia o pięknie Miłości, która na nas spojrzała i nas podniosła.
11.1.

#MódlmySięWspólnie, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym młodym ludziom.#IntecjaModlitewna #ClickToPray
10.1.

Wspólne podpisanie Wyzwania rzymskiego dla etyki sztucznej inteligencji przez katolików, żydów i muzułmanów jest znakiem nadziei.Religie towarzyszą ludzkości w rozwoju technologii dotyczącej człowieka, dzięki refleksji etycznej odnoszącej się do użycia algorytmów.#algoretyka
10.1.

Osoby chore znajdują się w centrum Ludu Bożego, postępując razem z nim jako proroctwo ludzkości, w której każdy jest cenny i nikogo nie wolno odrzucać.vatican.va/content/france...
10.1.

Drogi pokoju są drogami solidarności, bo nikt nie może ocalić się sam.Żyjemy w świecie tak bardzo wzajemnie połączonym, że działania każdego powodują w ostateczności reperkusje dla wszystkich.
9.1.

Składam serdeczne życzenia wspólnotom Kościołów Wschodnich, które obchodzą Boże Narodzenie, a w sposób szczególny udręczonemu narodowi ukraińskiemu.Niech narodziny Zbawiciela natchną nadzieją i zainspirują konkretne kroki, które doprowadzą wreszcie do pokoju.
7.1.

Magowie, którzy podążają za gwiazdą uczą nas, że wiara jest historią wyruszania i podejmowania drogi na nowo.Wiara nie wzrasta, jeśli pozostaje zamknięta w jakiejś pobożności.Należy ją wydobywać, żyć nią w ciągłej pielgrzymce ku Bogu i ku braciom.
6.1.

5.1.

Wzywam wszystkich, aby trwali w serdecznej i solidarnej bliskości z udręczonym narodem ukraińskim, który tak bardzo cierpi. Módlmy się o dar pokoju dla Ukrainy.
4.1.

Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, żyjący i Pan, był celem, do którego prowadził Papież Benedykt, biorąc nas za rękę. Niech pomoże nam na nowo odkryć w Chrystusie radość wiary i nadzieję życia.
4.1.

Rozeznawanie to sztuka, której można się nauczyć i która ma swoje reguły. Przyzywajmy Ducha Św., aby postawił na naszej drodze ludzi potrafiących towarzyszyć nam w naszej drodze do Boga.
4.1.

Kiedy czujemy silne zwątpienie oraz strach i wydaje się nam, że toniemy, nie powinniśmy się wstydzić krzyknąć tak jak Piotr: «Panie, ratuj mnie!» (Mt 14, 30). To piękna modlitwa! Jezus natychmiast wyciągnie swoją rękę.
3.1.

Bóg nie kocha nas słowami, ale czynami; nie „z góry", z daleka, ale „z bliska", właśnie z wnętrza naszego ciała, bo w Maryi Słowo stało się ciałem, bo w łonie Chrystusa wciąż bije serce z ciała, pulsujące dla każdego z nas!
2.1.

W tych godzinach polecajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Papieża emeryta Benedykta XVI. Zjednoczmy się wszyscy razem, jednym sercem i jedną duszą, w dziękczynieniu za dar tego wiernego sługi Ewangelii i Kościoła.
1.1.

Obchodząc dziś Światowy Dzień Pokoju, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Boga, żeby w tej epoce skażonej podejrzliwością i obojętnością uzdolniła nas do współczucia i troski.
1.1.

W sposób szczególny módlmy się do Matki za dzieci, które cierpią i nie mają już siły się modlić, za jakże licznych braci i siostry dotkniętych wojną w wielu częściach świata, którzy przeżywają te dni świąteczne zanurzeni w przemocy i obojętności!
1.1.

Boskie macierzyństwo Maryi jest drogą, która objawia najwyższy szacunek Boga dla naszej wolności. Bóg mógł pojawić się w świecie na tysiąc sposobów, ukazując swoją moc, ale zamiast tego chciał być poczęty w pełnej wolności w łonie Maryi.
1.1


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2023    okCharita Třinec