Historie kněží třinecké farnosti

 

 1. Koziar Franciszek

   od září r. 1885 do 12. ledna r. 1898
  První farář třinecké farnosti. V roce 1896 inicioval založení spolku „Czytelnia Katolicka“ v Třinci. Za jeho působení se vzniká apoštolát modlitby k Srdci Ježíšovu a Bratrstvo živého růžence. Po jeho smrti byl dočasným správcem třinecké farnosti jmenován P. Leopold Postuwka od ledna 1898 do května 1898, zavedl ve farnosti májové pobožnosti.
   
 2. Hawlas Franciszek

    od 11. května r. 1898 do května r. 1927
  Děkan a autor několika knih náboženských, místopisných a historických. Po smrti faráře je správa osiřelé farnosti svěřená kaplanovi Henryku Olszakovi, od května 1927 do dubna 1928.
   
 3. Olszak Henryk

    od 22. dubna 1928 do 1. dubna 1940.
  V Třinci se zasloužil o obnovu kostela, přestavbu Katolické knihovny, vybudování sirotčince. S velkým zájmem se věnoval mládeži, knihovně, a také propagoval katolický tisk. Za jeho působení, se v Třinci zavádí výuka náboženství v českém jazyce (vyučuje kaplan P. František Zýbal), ale učí se též v jazyce slovenském, polském a německém. Jako český vlastenec šířil mezi lidem české kostelní zpěvy a organizoval poutě na Moravu. Dne 2.září 1939 je zatčen na základě udání německého farníka a 1. 4. 1940 umírá v koncentračním táboře v Mauthausen.
   
 4. Emil Kula

    od 14. 10. 1939 do roku 1946
   
 5. Tomanek Franciszek

    od r. 1946 do r. 1966
   
 6. Heller Franciszek

    od r. 1966 do roku 1986
   
 7. Vrubel František

    od roku 1986

Seznam třineckých kaplanů je k dispozici v časopisu Most 2005 / 9.

Charita Třinec