Plán diecézních sbírek
v roce 2023


Datum Liturgický den Účel sbírky
22.1. 3. neděle v mezidobí (Neděle Božího slova) Sbírka na biblický apoštolát
19.2. 7. neděle v mezidobí Sbírka "Haléř svatého Petra"
19.3. 4. neděle postní Na Centrum pro rodinu a sociální péči
6.4. Zelený čtvrtek Sbírka na opravy chrámů Svaté země
9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Příspěvek do diecézního mzdového fondu
14.5. 6. neděle velikonoční Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
28.5. Slavnost Seslání Ducha svatého Sbírka na diecézní charitu
17.9. 24. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy
22.10. 29. neděle v mezidobí (Misijní neděle) Sbírka na světové katolické misie
19.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka na katolická média27.1.2023