Milí spolubratři,
na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upravila Vláda ČR Mimořádné opatření v boji proti pandemii a to s platností od pondělí 26. 4. 2021. (viz. příloha) Toto Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se sice výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Od pondělí 26. 4. tedy neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.

Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle č. 16 tohoto opatření zatím umožněny nejsou.

Je to jistě velmi vítaná změna, proto Vás žádám, abyste s touto novou podobou opatření seznámili věřící ve svých farnostech, vybízeli k jejich dodržování a sami v tom byli příkladem.

S přáním pokoje od Vzkříšeného a s požehnáním

+ Martin David
apoštolský administrátor
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 3172/1
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Charita Třinec