Wspólnota  Sympatyków  Radio  Maryja
przy kościele św. Alberta w Trzyńcu


„ Nie jest ważne, ile  się tutaj szczęścia przeżyje, ale to, ile się ludzi  naprawdę  uszczęśliwi. I nie to ważne, ile się w życiu zdobędzie, ale jak i kogo się obdaruje".

W  roku 2001 w dniu 19  maja odbyło  się w salce parafialnej pierwsze spotkanie seniorów naszej parafii. Głównym tematem było  poznanie życiorysu  Siostry Faustyny i jej notatek o Miłosierdziu Bożym w  "Dzienniczku". Ten temat wytyczył główny kierunek i cel  działania naszej wspólnoty -  "...Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie…" (Dzienniczek, 742).  Dlatego na naszych spotkaniach  zawsze pamiętamy o wspólnej modlitwie w różnych intencjach oraz o zapraszaniu ludzi, którzy mogliby nas wzbogacić na naszej drodze  do Boga. Prawidłowo w każdym roku odwiedzamy z programem i upominkami seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Trzyńcu, w Domu Seniorów w Nydku, w Klasztorze Elżbietanek w Jabłonkowie oraz ostatnio także w Szpitalu na Sośnie. Od trzech lat w czasie naszych odwiedzin towarzyszy nam zespół "Ziarenka" z Gutów. Od początku istnienia naszej wspólnoty włączamy dzieci do pomocy w wykańczaniu upominków oraz do udziału w programie. Współpracujemy z Wspólnotą Seniorów  La vie Montante z Frydku – Mistku,  z którą organizujemy wspólne spotkania. Bierzemy udział w  Całopaństwowych Zjazdach  Ruchu MAITRI w Czeskim Cieszynie. Mamy adoptowanych dwoje dzieci z Afryki oraz wpłacamy pewną kwotę na dożywianie głodujących. Utrzymujemy również kontakt z polską organizacją "Droga", która troszczy się o dzieci i rodziny z marginesu społecznego. Pamiętamy o biednych i potrzebujących na Ukrainie. Wspieramy klasztor w Nowym Dworze i na Słowacji. Organizujemy zbiór i wyrób bandaży dla trędowatych w Indiach. Niektóre nasze członkinie po przeszkoleniu na wolontariuszki od ubiegłego roku odwiedzają chorych i potrzebujących, zgodnie z potrzebami  Charity Trzynieckiej. Nasza wspólnota jest otwarta dla wszystkich parafian,  którzy pragną wspólnie pomodlić się,  spędzić wolny czas lub też zrobić coś potrzebnego dla bliźnich. Spotykamy się pod koniec każdego miesiąca w sobotę w salce parafialnej o godz. 14.30.  Dokładny termin spotkań jest zawsze ogłaszany w kościele oraz umieszczony w witrynce przed kościołem.

Kontakt: Halina - 608827501 - adopcja
Dana - 774643619 - Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci, prasa
Irena - 722578297 - spotkania