Třinecký farní měsíčník


Přináší informace o dění v třinecké římskokatolické farnosti, zamyšlení, duchovní témata, diskuse, vzdělávání...Vychází zpravidla první neděli v měsíci.


Poslední číslo


Vyberte číslo:

123
456
789
101112

Most červenec 2024


Číslo 367/ ročník XXXI.

 • Dědictví otců zachovej nám, Pane!
 • Dopis papeže farářům
 • Začíná prázdninová hra pro celou rodinu. Po stopách gotiky!
 • Střípky z třineckého festivalu ČteFesT
  * S arciopatem břevnovského kláštera o víře, cestě a naději
  * Milé setkání na Prašivé
 • Prázdniny s Bohem - pro děti
 • Svatá Anna, chladno z rána (26. července)
 • Farní příměstský tábor
 • Pouť do Čenstochové)
 • Úmysly apoštolátu modlitby
 • Nedělní liturgie
 • Pořad bohoslužeb


 • Příští číslo MOSTu vyjde 4. 8. 2024. Příspěvky můžete zasílat do 24. 7. 2024.

Charita Třinec