Sanctus albertus z.s.


je křesťanské sdružení při římskokatolickém kostele svatého Alberta v Třinci.

Základní účel spolku:

 1. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
 2. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
 3. podpora křesťanských společenství;
 4. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
 5. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
 6. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tématikou.

 

Hlavní činnosti spolku je zejména:

 1. organizace setkání ve farnosti různého charakteru;
 2. organizace přednášek a kurzů;
 3. organizace společenských akcí a koncertů;
 4. organizace sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, organizace táborů;
 5. spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v místě své působnosti.

Jednatalé spolku

 

Předseda: Ing. Wiesław Wania
Zástupce předsedy: Daniel Jaś

 

Předběžný plán akcí na rok 2023 (a začátek roku 2024) pořádaných spolkem:

 • 6.1.2023 - II. ročník Tříkrálový punč
 • 22.1.2023 - XI. ročník Koledování u jesliček
 • 28.1.2023 - XI. ročník Farní ples
 • 4.6.2023 - Den dětí (v 11 hodin na farní zahradě)
 • 15.8.2023 - Prázdniny v Třinci
 • ?.?.2023 - akce pro rodiny s dětmi, dvoudenní výjezd do Polska
 • 17.9.2023 - Poutní slavnost - odpust parafialny - Farní festyn 22. ročník
 • 6.12.2023 - Mikuláš pro děti (středa)
 • 6.1.2024 - III. ročník Tříkrálový punč
 • 14.1.2024 - Koledování u jesliček 12. ročník
 • 27.1.2024 - Farní ples 12. ročník (Restaurace Zobawa)