Sanctus albertus z.s.


je křesťanské sdružení při římskokatolickém kostele svatého Alberta v Třinci.

Základní účel spolku:

 1. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
 2. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
 3. podpora křesťanských společenství;
 4. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
 5. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
 6. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tématikou.

Hlavní činnosti spolku je zejména:

 1. organizace setkání ve farnosti různého charakteru;
 2. organizace přednášek a kurzů;
 3. organizace společenských akcí a koncertů;
 4. organizace sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, organizace táborů;
 5. spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v místě své působnosti.

Jednatalé spolku

Předseda: Ing. Wiesław Wania
Zástupce předsedy: Daniel Jaś

Předběžný plán akcí na rok 2024 (a začátek roku 2025) pořádaných spolkem:

 • 14.1.2024 - Koledování u jesliček 12. ročník
 • 27.1.2024 - Farní ples 12. ročník (Restaurace Zobawa)
 • 2.6.2024 - Setkání farnosti spojené se smažením vaječiny a dnem dětí
 • 15.9.2024 - Poutní slavnost - odpust parafialny - Farní festyn 23. ročník
 • 6.12.2024 - Mikuláš pro děti (pátek)
 • 6.1.2025 - III. Ročník Tříkrálový punč
 • Leden 2025 - Koledování u jesliček 13. ročník
 • 25.1.2025 - Farní ples XIII. ročník „Restaurace Sojka"
Charita Třinec