Společenství modlících se matek - Aktuality

 

Vítejte!

Jelikož jsme zjistili, že nás je celkem 6 společenství, tak by to konečně chtělo nějakou společnou akci!

Letos je ve společenství maminek více akcí - zatím bohužel ne u nás ve farnosti tolik, kolik bychom chtěly :-(

MODLITBY ZA NÁROD:

Vždy 28. v měsíci se u nás ve farnosti koná od 16,15 do 16,55 hod před mší sv. Modlitba za národ, kterou každý měsíc vede jiné společenství.

Společenství matek letos vede tuto modlitbu v těchto dnech:

          28. 5. 2017 - modlitba z důvodu májové pobožnosti pro prvokomunikanty není

          28. 6. 2017

          28. 8. 2017

TRIDUA:

          23. - 25. 6. 2017

          22. - 24. 9. 2017

          26.- 28. 1. 2018

DALŠÍ AKCE:

Celostátní setkání mládeže v Olomouci: uskuteční se 15. - 20. 8. 2017  

Všichni mladí od 14 let mají opět po 5 letech možnost se setkat se svými biskupy, známými osobnostmi a především dalšími mladými katolíky z celé republiky.

Umožněme svým dětem tento skvělý zážitek, aby mohly upevnit nebo možná i nalézt ten pravý vztah ke Kristu.

Zároveň prosíme o modlitbu pro tuto akci.

Pěší pouť na Javorový: 16. 9. 2017 - MO KDU-ČSL pořádá již několikátý ročník pěší pouti kolem třineckých křížů. Letos poprvé máme možnost jít poutí až k tomuto kříži, proto prosím přidejte se k putujícím z naší farnosti, ať nás je víc a můžeme pro naši farnost vyprosit mnoho milostí.

Pouť MM do Krakova: 18. - 20. 9. 2017

Tato akce už je sice plně obsazena, ale pokud by se objevilo tolik maminek, že by mohl být obsazen další autobus, tak bude vypraven.

Je nutné se ale přihlásit nejpozději do 25. 6. 2017, aby se mohlo včas rezervovat i ubytování. Předběžný program je na stránkách MM.

Přihlašujte se na hnuti-mm@email.cz.

Je možné přijet i individuálně jen na středeční odpoledne 20. 9. 2017.

Ve 12 hod bude mše sv. v Bazilice Božího Milosrdenství. V 13,30 hod bude menší svačinka a od 14,30 hod bude možnost se potkat s Veronikou a ostatními maminkami v konferenčním sálu Jana Pavla II. - lze přijet i neohlášeně mimo organizovanou poutní skupinku.

PODZIMNÍ TRIDUUM SLAVENÉ MIMOŘÁDNĚ V OSTRAVĚ - 23. 9. 2017

v katedrále BOŽSKÉHO SPASITELE v Ostravě - v tento den se zde MM připojí k putující soše Panny Marie Fatimské.

Zvažte své možnosti, a pokud možno přijeďte do své diecézní katedrály a spojte se v modlitbě s naší nebeskou Matkou.

Bližší informace budou včas umístěny na stránky MM.

Koclířov: 7. 10. 2017 - Zasvěcení Česka Bohu - v Koclířově u Svitav bude náš národ zasvěcen skrze Pannu Marii Bohu. Program se vytváří - bližší info na stránkách MM.

Národní setkání MM v Brně: 20. - 22. 10. 2017 - bližší info opět na stránkách MM